Læreplantilkobling

Fag

Matematikk

Core Kjerneelementer

 • Modellering og anvendingar
 • Resonnering og argumentasjon
 • Representasjon og kommunikasjon
 • Abstraksjon og generalisering

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

3. trinn
Matematikk
 • beskrive likskap og ulikskap i samanlikning av storleikar, mengder, uttrykk og tal og bruke likskaps- og ulikskapsteikn
3. trinn
Matematikk
 • bruke ulike måleiningar for lengd og masse i praktiske situasjonar og grunngi valet av måleining
4. trinn
Matematikk
 • lage rekneuttrykk til praktiske situasjonar og finne praktiske situasjonar som passar til oppgitte rekneuttrykk
4. trinn
Matematikk
 • modellere situasjonar frå sin eigen kvardag og forklare tenkjemåtane sine
5. trinn
Matematikk
 • formulere og løyse problem frå eigen kvardag som har med tid å gjere
6. trinn
Matematikk
 • bruke variablar og formlar til å uttrykkje samanhengar i praktiske situasjonar
7. trinn
Matematikk
 • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling

Du er en tidsreisende

Vet du at du reiser i tid? Tiden går absolutt hele tiden, og vi må bare henge med så godt vi kan. Mange drømmer om å reise tilbake i tid. Tror du vi kan det en gang i fremtiden?

Accessibility icon Du er en tidsreisende

Du er en tidsreisende

Du reiser hele tiden i tid. Men du reiser bare fremover i tid. Mange lurer på om det er mulig å reise tilbake i tid også.

Vi måler tiden med sekunder, minutter, timer, dager, uker, måneder, år, hundreår, tusenår – og på mange flere måter.

Måle tiden

Vi bruker klokke hvis vi skal måle tiden til noe som snart skal skje. Skal noe skje lenger inn i fremtiden bruker vi kalender.

Tid skriver vi som en dato; som 4. mars 2022 eller 04.03.2022 – eller som et tidspunkt: som kl. 12.30. Vi kan også sette de to sammen: 4. mars 2022 kl. 12.30.

Kalenderen vi bruker tar utgangspunkt i Jesus sin fødsel.  Vi sier om noe har skjedd før eller etter Jesus sin fødsel. Vi skriver det f.Kr. eller e.Kr.

Noen bruker begrepene før vår tidsregning og etter vår tidsregning. Da bytter vi ut f.Kr. med fvt og e.Kr. med evt.

Skilt med tid
Ruteark

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!