Du er en tidsreisende

Du reiser hele tiden i tid. Men du reiser bare fremover i tid. Mange lurer på om det er mulig å reise tilbake i tid også.

Vi måler tiden med sekunder, minutter, timer, dager, uker, måneder, år, hundreår, tusenår – og på mange flere måter.

Måle tiden

Vi bruker klokke hvis vi skal måle tiden til noe som snart skal skje. Skal noe skje lenger inn i fremtiden bruker vi kalender.

Tid skriver vi som en dato; som 4. mars 2022 eller 04.03.2022 – eller som et tidspunkt: som kl. 12.30. Vi kan også sette de to sammen: 4. mars 2022 kl. 12.30.

Kalenderen vi bruker tar utgangspunkt i Jesus sin fødsel.  Vi sier om noe har skjedd før eller etter Jesus sin fødsel. Vi skriver det f.Kr. eller e.Kr.

Noen bruker begrepene før vår tidsregning og etter vår tidsregning. Da bytter vi ut f.Kr. med fvt og e.Kr. med evt.

Skilt med tid
Ruteark

Dele inn tiden

Jorda har omtrent én omdreining rundt seg selv hvert døgn, og det tar omtrent ett år å gå i bane rundt sola. Vi deler inn året, dager og timer på samme måte.

Men det blir ikke helt riktig. Det tar litt lenger tid enn ett år for jorda å gå en runde rundt sola.

For at kalenderen skal bli riktig legger vi derfor til en dag hvert fjerde år. Det skjer i februar måned. Hvert fjerde år får derfor februar en dag ekstra. Det kalles skuddår.

Vi har delt dagen i 24 timer og hver time i 60 minutter. Hvert minutt er igjen inndelt i 60 sekunder.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

De første klokkene

I oldtiden brukte man først solur for å holde rede på tiden.

For å lage et solur kan man sette en pinne i jorda. Når pinnen ikke kaster skygge er klokka akkurat 12.

Men man kan ikke bruke solur for å se tiden om natta!

Man brukte også vannur. Da fylte man en beholder med vann. Beholderen hadde et hull som vannet kunne renne sakte ut av. Så markerte man hvor mye vann som rant ut i løpet av en time.

Da kunne man se hvor lang tid som var gått, men man kan ikke vite hvor mye klokka er.

Senere fikk vi mekaniske klokker, og i dag er det atomur som måler tiden omtrent helt presist.

Ordene ur og klokke betyr akkurat det samme.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Solur

Hvorfor er tid viktig?

Hvor ofte må du passe tiden? Tenk litt over alle ting du gjør i hverdagen der tid er viktig. Skolen starter på et tidspunkt, eller kanskje du skal rekke en buss. Da må du vite hva klokka er.

GPS bruker vi i dag til å finne frem eller vite hvor vi er. GPS er helt avhengig av å få riktig tid – ellers sier den at du er på et annet sted enn du faktisk er!

GPS
Ruteark

Når tiden flyr

Av og til kan det virke som om tiden går raskere enn vanlig, og andre ganger går tiden veldig sakte.

Når du holder på med noe morsomt, vil du kanskje føle at tiden går veldig fort. Hvis du venter på noe, eller holder på med noe som er kjedelig, synes du kanskje at tiden går saktere.

Men tiden endrer seg egentlig ikke. Den går ikke raskere eller senere. Det er bare hvordan vi opplever tiden som endrer seg.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Gutt kjeder seg

Kilder:

 • Ringnes, Truls: Tid i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 2021 M10 12 fra https://snl.no/tid
 • Sandstad, Jacob: Atomur Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 2021 M10 12 fra https://snl.no/atomur

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images