Er identitet noe som er medfødt?

Vår identitet sier noe om hvem vi er. Alle er unike mennesker, så identiteten vår er forskjellig. Kan vi forandre identiteten vår, eller er identiteten den samme hele livet?

Accessibility icon Er identitet noe som er medfødt?

Hva er identitet?

Identitet er ikke noe som er medfødt, men noe som utvikler seg over tid. Identitet er heller ikke noe som er det samme hele livet. Vi kan endre og justere identiteten vår.

Den personlige identiteten handler om å vite hvem vi er og hvordan vi ønsker å være. Hvordan vi ser på oss selv og hvordan andre ser oss, kan være ganske forskjellig. Det viktige er at alle har sin egen identitet. Vi er alle nemlig unike, og det betyr å ikke være lik alle andre.

En ung mann som ser mot oss med lue og ring i leppa.
En ung mann som ser mot oss med lue og ring i leppa.

Gruppeidentitet

Gruppeidentitet handler om å ha fellestrekk med en gruppe mennesker, og kan variere ut ifra hva slags gruppe man tilhører.

En gruppeidentitet kan være «oss kvinner» eller «oss nordmenn». Kanskje er den «vi som elsker fotball», «vi som er i korpset» eller «oss muslimer». Da føler vi oss som en del av et større fellesskap. Å tilhøre et fellesskap kan være både godt og dårlig.

På den ene siden er vi mennesker skapt for å være sammen. Vi er sosiale vesener, og det er viktig å være sammen med andre mennesker. På den andre siden trenger ikke gruppa vi føler oss som en del av alltid å være god for oss.

Kanskje er det en gruppe som dyrker uheldige interesser (ekstremisme, rasisme, kriminalitet), eller som fremmer andre farlige ideer (selvskading, selvmord, rusmidler).

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Skolekorps i stor klynge med instrumentene hevet over hodet.
Skolekorps i stor klynge med instrumentene hevet over hodet.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!