Fattige land

De fleste fattige i verden bor i Asia og Afrika. Rundt én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom, for de har mindre enn syv kroner om dagen å leve for. Noen av de aller fattigste landene i verden er: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Haiti, Nepal og Somalia.

📷  Kabul – hovedstaden i Afghanistan.

De fattige landene kaller vi utviklingsland. Det betyr at de har lite industri og fabrikker og produserer få varer. Det betyr også at mange ikke går på skole og lever kortere enn i andre land. Nesten tre av fire mennesker i verden lever i et utviklingsland.

Ikke alle utviklingsland er like fattige, og det kan være store forskjeller i et land. India er både rikt og fattig på samme tid. Mange har blitt rike på grunn av industri, men India er også det landet i verden med flest fattige.

I fattige land er det ofte få rike og mange fattige. Det er ofte på grunn av krig, at fattige ikke kan gå på skole og ikke har det de trenger. Det er ikke lett for fattige å komme ut av fattigdommen, for samfunnet har ikke noe system for å hjelpe dem. De må stort sett klare seg selv eller motta humanitær hjelp fra andre land.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Kabul i Afghanistan sett fra avstand.
Kabul i Afghanistan sett fra avstand.

Rike land

Landenes bruttonasjonalprodukt (BNP) måler rikdommen i verden. Dette er markedsverdien på alle varer og tjenester produsert i et land i løpet av et år. Når man deler BNP på antall mennesker i landet, får man gjennomsnittet til hver enkelt innbygger.

Flertallet i de rike landene har nok mat, utdannelse og mulighet for jobb. De har også tilbud om helsetjeneste og økonomisk hjelp ved arbeidsledighet. Men det er stor fattigdom i rike land også. Skillet mellom de rikeste og fattigste er ekstremt stort, men muligheten til å komme ut av fattigdommen er større i et rikt land.

De fem rikeste landene i 2020.

Tallet i parentes viser BNP per innbygger i US dollar.

  1. Luxemburg (114 000 dollar)

2. Sveits (82 000 dollar)

3. Norge (81 000 dollar)

4. Irland (78 000 dollar)

5. Island (73 000 dollar)

📷  Julemarked i Luxemburg.
Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Kveld i Luxemborg der vi ser en festning og et pariserhjul.
Kveld i Luxemborg der vi ser en festning og et pariserhjul.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!