Fattige land

De fleste fattige i verden bor i Asia og Afrika. Cirka 1 milliard mennesker er veldig fattige. De må klare seg med under syv kroner dagen. Noen av de aller fattigste landene i verden er: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Haiti, Nepal og Somalia.

📷  Kabul – hovedstaden i Afghanistan.

De fattige landene kaller vi utviklingsland. De har få fabrikker og lite mat. Mange går ikke på skole, og de lever kortere enn i andre land. Nesten tre av fire mennesker i verden lever i et utviklingsland.

Ikke alle utviklingsland er like fattige. Det kan være store forskjeller i landet. India er både rikt og fattig. Mange har blitt rike på grunn av industri, men det er også flest fattige i India.

I fattige land er det noen få rike og mange fattige. Kanskje er det på grunn av krig. Kanskje det ikke finnes noen skole til barna. De fattige mangler alt, og uten hjelp er det nesten umulig å bli rikere. De må stort sett klare seg selv eller motta humanitær hjelp.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Kabul i Afghanistan sett fra avstand.
Kabul i Afghanistan sett fra avstand.

Rike land

Landenes bruttonasjonalprodukt (BNP) måler rikdommen i verden. Når man deler BNP på antall mennesker i landet, får man gjennomsnittet til hver enkelt innbygger.

I rike land har de fleste det de trenger. De har mat, utdannelse og jobb. I tillegg får de helsehjelp eller økonomisk hjelp om de trenger det. Det finnes mange fattige i rike land også. Deres muligheter for å komme ut av fattigdommen, er mye større enn i fattige land.

De fem rikeste landene i 2020.

Tallet i parentes viser BNP per innbygger i US dollar.

  1. Luxemburg (114 000 dollar)

2. Sveits (82 000 dollar)

3. Norge (81 000 dollar)

4. Irland (78 000 dollar)

5. Island (73 000 dollar)

📷  Julemarked i Luxemburg.
Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Kveld i Luxemborg der vi ser en festning og et pariserhjul.
Kveld i Luxemborg der vi ser en festning og et pariserhjul.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!