Fattige land

De fleste fattige i verden bor i Asia og Afrika. Rundt én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom, for de har mindre enn syv kroner om dagen å leve for. Noen av de aller fattigste landene i verden er: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Haiti, Nepal og Somalia.

📷  Kabul – hovedstaden i Afghanistan.

De fattige landene kaller vi utviklingsland. Det betyr at de har lite industri og fabrikker og produserer få varer. Det betyr også at mange ikke går på skole og lever kortere enn i andre land. Nesten tre av fire mennesker i verden lever i et utviklingsland.

Ikke alle utviklingsland er like fattige, og det kan være store forskjeller i et enkelt land også. For eksempel er India både rikt og fattig på samme tid. Her har mange blitt rike på grunn av industri, men India er også det landet i verden med flest fattige.

I fattige land er det ofte noen få som er rike og mange som er fattige. Det skyldes ofte krig, få muligheter til utdannelse og mangel på ressurser. De fattige har få muligheter til å komme ut av fattigdommen, for samfunnet har ikke noe system for å hjelpe dem. De må stort sett klare seg selv eller motta humanitær hjelp fra andre land.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Kabul i Afghanistan sett fra avstand.
Kabul i Afghanistan sett fra avstand.

Rike land

Verdens rikeste land blir rangert etter landets bruttonasjonalprodukt (BNP). Dette er markedsverdien av alle varer og tjenester produsert i et land i løpet av et år. For å finne BNP per innbygger, deler man landets BNP med befolkningstallet, slik at man får gjennomsnittet til hver enkelt innbygger.

Flertallet i de rike landene har det ganske bra. De har nok mat, utdannelse og mulighet for jobb. De har også tilbud om helsetjeneste og økonomisk hjelp ved arbeidsledighet.

Likefullt er det stor fattigdom i rike land også. Skillet mellom de rikeste og fattigste er ekstremt stort. Men sjansen for å komme ut av fattigdommen er større i rike land enn i fattige land.

De fem rikeste landene i 2020.

Tallet i parentes viser BNP per innbygger i US dollar.

  1. Luxemburg (114 000 dollar)

2. Sveits (82 000 dollar)

3. Norge (81 000 dollar)

4. Irland (78 000 dollar)

5. Island (73 000 dollar)

📷  Julemarked i Luxemburg.
Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Kveld i Luxemborg der vi ser en festning og et pariserhjul.
Kveld i Luxemborg der vi ser en festning og et pariserhjul.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!