Forbrukersamfunnet

Den høye levestandarden vi har i Norge, gjør at vi kjøper mye. Hvis alle i hele verden skulle leve på samme måte som i Norge, måtte vi hatt mer enn tre jordkloder for å få nok ressurser.

Accessibility icon Forbrukersamfunnet

Forbruk og levestandard

Den høye levestandarden vi har i Norge, gjør at vi kjøper mye. Da kaster vi også mye som fortsatt er brukbart. Avfallet skaper miljøproblemer. Søppelbergene vokser for hvert år.

Hvis alle i hele verden skulle leve på samme måte som i Norge, måtte vi hatt mer enn tre jordkloder for å få nok ressurser. Varer blir produsert raskere og rimeligere i dag enn tidligere. Billigere varer fører til at vi kjøper enda mer enn før.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En stappfull handlevogn rullende oppover på en stor rød pil.
En stappfull handlevogn rullende oppover på en stor rød pil.

Norge har blitt et forbrukersamfunn

En forbruker er en som kjøper varer og tjenester fra andre. I Norge handler vi mye mer enn det vi trenger for å overleve. I stedet for å reparere ting som er ødelagte, blir de ofte kastet. Vi kjøper nye klær bare fordi de andre ikke er moderne lenger. Norge har blitt et bruk-og-kast-samfunn.

Noen typer forbruk er nødvendig forbruk. Vi trenger mat og klær. Andre typer forbruk er unødvendige. Det er ikke alt vi trenger for å overleve. Den type forbruk handler mer om at vi ønsker å ha det behagelig og lettvint.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En stor haug med dataustyr som skal gjenvinnes.
En stor haug med dataustyr som skal gjenvinnes.

Netthandel

Handel på internett har økt de siste årene, og ikke minst etter at covid-19 stengte ned landet i store deler av 2020. Da måtte vi forholde oss enda mer til internett, siden vi ikke kunne gå fysisk i butikk eller treffe andre mennesker.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at smitteverntiltakene som ble innført for å hindre spredning av koronaviruset, påvirket nordmenns handlemønster i stor grad.

Tallene viser at over halvparten av alle transaksjoner brukt med betalingskort, gikk til netthandel. Året før var det noe over 40 prosent. Til sammen brukte nordmenn 40 milliarder kroner i norske og utenlandske nettbutikker i andre halvdel av 2020.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En miniatyr handlevogn med varer stående oppå et tastatur til en laptop.
En miniatyr handlevogn med varer stående oppå et tastatur til en laptop.

Kjøpsvaner

Mange mennesker har de siste årene blitt mer opptatt av å kjøpe varer som er miljøvennlige, fordi de ønsker mindre forurensing. Mange er også opptatt av at maten vi spiser, skal være så naturlig som mulig. Dette kalles økologiske matvarer.

Andre er opptatt av statussymboler. De kjøper den siste mobiltelefonen eller jakka, selv om man har både mobiltelefon og jakke fra før. Da er det prisen og merket som er avgjørende, og ikke hva slags bruksfunksjon den har.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En bil laget av grønne blader stående i et landskap med blå himmel og grønt gress.
En bil laget av grønne blader stående i et landskap med blå himmel og grønt gress.

Reklamens makt

Vi blir påvirket av reklame rundt oss og av mennesker vi omgås. Vi gjør det om vi vil eller ikke. Vi blir påvirket gjennom reklame som bombarderer oss på sosiale medier. Dette kan føre til kjøpepress.

Kjøpepress betyr at vi føler at vi må kjøpe en bestemt vare eller tjeneste, uten at vi egentlig har behov. De som jobber med reklame, vet ganske mye om hvilke behov vi har som forbrukere. Ikke minst under den årlige Black Friday!

Når du ser på idrett eller film på TV, vil det ganske sikkert dukke opp en reklame om mat, snacks eller drikke. Da vil mange automatisk gå til kjøleskapet for å finne seg noe å spise eller drikke. Noen vil kanskje gå til nærbutikken for å handle.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Reklame for handelsdagen Black Friday.
Reklame for handelsdagen Black Friday.

Influenser

Ordet kommer av det engelske «influence» som betyr ‘påvirke’. En influenser er en person som ytrer seg offentlig i sosiale medier for å påvirke holdninger og handlinger hos sine følgere. Unge influensere har ofte stor troverdighet og påvirkningskraft. De kan lett påvirke målgruppene sine.

Firmaer gjør ofte avtaler med influensere for å få markedsført sine produkter på sosiale medier.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Ung influenser med rosa hår som viser frem en gullsko foran et kamera.
Ung influenser med rosa hår som viser frem en gullsko foran et kamera.

Kilder:

 • Pihl, Roger: influenser i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 26. november 2021 fra http://snl.no/influenser
 • Klepp, Ingun Grimstad: forbruk i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 26. november 2021 fra http://snl.no/forbruk
 • Vikøren, Birger M.: netthandel i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 26. november 2021 fra https://snl.no/netthandel
 • Klepp, Ingun Grimstad: Black Friday i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 26. november 2021 fra https://snl.no/Black_Friday

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images – NRK Skole
Close Icon

Loading...