Læreplantilkobling

Fag

Norsk

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Språket som system og mulighet
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Tekst i kontekst
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Identitet og livsmeistring

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra
7. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
7. trinn
Samfunnsfag
 • gjennomføre ei samfunnsfagleg undersøking og presentere resultata ved hjelp av eigna digitale verktøy
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete
7. trinn
Samfunnsfag
 • presentere ei aktuell nyheitssak og reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet
10. trinn
Norsk
 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
10. trinn
Norsk
 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
VG1 SF
Norsk
 • gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster
VG1 SF
Norsk
 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
VG2 SF
Norsk
 • reflektere over sakprosatekster og gjøre rede for den retoriske situasjonen de er blitt til i
VG2 YF
Norsk
 • gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster
VG2 YF
Norsk
 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
VG3 påbygging
Norsk
 • reflektere over sakprosatekster og gjøre rede for den retoriske situasjonen de er blitt til i
VG3 SF
Norsk
 • analysere uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem

Forbrukersamfunnet

Den høye levestandarden vi har i Norge gjør at vi kjøper mye. Hvis alle i hele verden skulle leve på samme måte som i Norge, måtte vi hatt mer enn 3 jordkloder for å få nok ressurser.

Accessibility icon Forbrukersamfunnet

Forbruk og levestandard

I Norge er det mange som har god råd. Vi kjøper derfor mye vi kanskje ikke trenger. Problemet kan bli at vi også kaster ganske mye. Alt dette søppelet er skadelig for miljøet.

Alle kan ikke leve slik vi gjør i Norge. Det tåler ikke jorda vår. Derfor er det viktig at vi tenker oss om før vi handler. Salg og billige varer gjør nok at vi kjøper mer enn vi egentlig behøver.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En stappfull handlevogn rullende oppover på en stor rød pil.

Norge har blitt et forbrukersamfunn

En forbruker er en som kjøper varer og tjenester fra andre. I Norge handler vi mye mer enn det vi trenger for å overleve. I stedet for å reparere ting som er ødelagte, blir de ofte kastet.

Noen ting vi kjøpe. Vi trenger mat og klær. Andre ting kjøper vi fordi vi ønsker oss litt ekstra. Vi ønsker å ha det behagelig og lettvint.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En stor haug med dataustyr som skal gjenvinnes.

Netthandel

Vi handler mer og mer gjennom internett. Ikke minst etter at covid-19 stengte ned landet i store deler av 2020. Når folk måtte holde seg hjemme, begynte man å bestille varer på internett. Mange synes samtidig det er lettere å få ting hjemsendt.

I 2020 brukte nordmenn 40 milliarder kroner i norske og utenlandske nettbutikker. Kan du regne ut hvor mye det blir i snitt per nordmann?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En miniatyr handlevogn med varer stående oppå et tastatur til en laptop.

Kjøpsvaner

Mange mennesker har blitt mer opptatt av å kjøpe miljøvennlige varer. De ønsker minst mulig forurensing. Mange er også opptatt av at mat skal være laget på en miljøvennlig måte. Dette kalles økologiske matvarer.

Andre er opptatt av statussymboler. De kjøper den siste mobiltelefonen eller jakka, selv om man har både mobiltelefon og jakke fra før. Da er det prisen og merket som er avgjørende.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En bil laget av grønne blader stående i et landskap med blå himmel og grønt gress.

Reklamens makt

Vi blir påvirket av reklame på sosiale medier. Dette kan føre til kjøpepress. Det betyr at vi kjøper noe vi egentlig ikke trenger. Bare fordi noen sier at vi trenger det. De som jobber med reklame, vet ganske mye om hvordan de kan påvirke oss. Ikke minst under den årlige Black Friday!

Når du ser film på TV, vil det ganske sikkert dukke opp en reklame om mat, snacks eller drikke. Da vil mange automatisk gå til kjøleskapet for å finne seg noe å spise eller drikke. Vi blir ofte fristet.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Reklame for handelsdagen Black Friday.

Influenser

Ordet kommer av det engelske «influence» som betyr ‘påvirke’. En influenser er en person som bruker sosiale medier for å påvirke sine følgere. Unge influensere har ofte stor påvirkningskraft.

Firmaer gjør ofte avtaler med influensere for å få markedsført sine produkter på sosiale medier.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Ung influenser med rosa hår som viser frem en gullsko foran et kamera.

Kilder:

 • Pihl, Roger: influenser i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 26. november 2021 fra http://snl.no/influenser
 • Klepp, Ingun Grimstad: forbruk i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 26. november 2021 fra http://snl.no/forbruk
 • Vikøren, Birger M.: netthandel i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 26. november 2021 fra https://snl.no/netthandel
 • Klepp, Ingun Grimstad: Black Friday i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 26. november 2021 fra https://snl.no/Black_Friday

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images – NRK Skole
Close Icon

Loading...