Hjernens respons  

Hva skjer i hodet ditt når du hører på favorittmusikken din? Hjernen er kompleks og det er også musikken, så det å framprovosere den nevrologiske responsen på melodier er litt av en utfordring. Men forskere verden over har arbeidet med å avmystifisere de vitenskapelige sidene ved den. 

Lyden analyseres  

De første av musikkens komponenter som prosesseres i hjernen, er de grunnleggende lydene – tonehøyde, varighet og volum. Deretter henter hjernen ut melodien og skiller mellom de ulike instrumentene. Så sammenliknes denne informasjonen med minnene, slik at det avgjøres om de innkommende lydene er kjente, og de tilkoblede følelsene hentes fram. Alt i alt gir prosessen en respons, enten det er å slå av sangen eller å begynne å danse. Og hvis du beveger deg, mates dette inn i hjernen igjen, noe som påvirker opplevelsen enda mer. 

Nyttig ved hjerneundersøkelse 

Noe av kompleksiteten ved hjernens respons blir tydeligere hos mennesker med skader på hjernen. Ved å undersøke hva som skjer med evnen til å prosessere musikk etter at hjernen er blitt skadet på bestemte steder, og ved å observere hvordan denne bedres når hjernen heles, kan forskere begynne å forstå hvilke deler av hjernen som er involvert. Til dette tar man i bruk avansert bildeteknologi som funksjonelle MRI-skannere (fMRI), som kan overvåke ulike deler av hjernen og deres respons på musikk. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!