Hva betyr det å argumentere?

Noen ganger må vi argumentere for noe, men hva betyr det egentlig å argumentere?

For å gjøre noe klart, eller bevise noe, må du ha gode argumenter. Ellers blir det bare en påstand eller mening.

Åpen eller skjult argumentasjon

Argumentasjon der du bruker fakta, kalles for åpen argumentasjon. I retorikken heter dette logos.

Argumentasjon der du spiller på andres følelser, kaller vi for skjult argumentasjon. I retorikken heter dette patos.

Argumentasjon der vi bruker eksperter for å bevise noe, kalles etos.

Hva betyr det derfor å argumentere?

 • Du må ha en påstand/mening du vil argumentere for.
 • Du må ha et argument du vil argumentere med.
 • Du må si noe som inneholder både påstand/mening og argument.
Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Ung gutt står på en stol og roper i en megafon.
Ung gutt står på en stol og roper i en megafon.

Toulmins argumentasjonsmodell

For å finne argumenter i en tekst må vi stille oss selv noen spørsmål.

Spørsmål 1: Hovedpåstand

Hva er påstanden i teksten? Hva er det forfatteren mener? Hva er det forfatteren argumenterer for?

Eksempel på en påstand: Du kommer til å bli syk.

Styrkemarkører

Når man argumenterer, brukes ofte det vi kaller styrkemarkører. Det er ord som viser hvor sterkt personen mener sin påstand. Du bør ikke bruke ord som «kanskje» og «muligens».

Spørsmål 2: Argumenter

Hva er argumentene i teksten? Bruker forfatteren styrkemarkører?

Et argument som forsterker en påstand, kalles også for …

 • … belegg: Hva slags belegg har forfatteren for å mene dette?
 • … dokumentasjon: Hvordan dokumenterer forfatteren påstanden sin?

Eksempel på et argument: Du spiste bedervet fisk. 

Man kan forsterke dette ved å si: Jeg vet fisken var bedervet fordi den luktet råttent.

Spørsmål 3: Relevans

Hva er det som gjør at argumentene er relevante i sammenhengen?

Det du sier må derfor ha en klar relevans. Det må ha sammenheng med det du sier.

Eksempel på hjemmel: Du blir syk av å spise bedervet fisk. Du spiste bedervet fisk, og du vil bli syk.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Irritert mann kommuniserer på et møte med hevet finger.
Irritert mann kommuniserer på et møte med hevet finger.

Kvalitet på argumenter

For å vurdere kvaliteten på argumenter kan vi spørre oss selv:

 • Er påstanden sann? Virker den sannsynlig?
 • Har argumentet betydning for saken?
 • Hvor sterkt står ditt argument i forhold til andres argumenter?
 • Har du sagt alt som trengs?
En person bruker en ekstra stor megafon for å snakke med en annen person.
En person bruker en ekstra stor megafon for å snakke med en annen person.

For det første, for det andre, for det tredje …

For å overtale eller overbevise andre kreves det gode argumenter. Det lønner seg å ha flere argumenter som peker på det samme.

Det er lurt å gjenta det man sier. Får du også andre til å gjenta dine argumenter, virker det enda mer overbevisende.

Forretningsmann peker på den han diskuterer med.
Forretningsmann peker på den han diskuterer med.

Kilder:

 • Alnes, Jan Harald: argument i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 10. november 2021 fra https://snl.no/argument

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images