Hva betyr det å argumentere?

Ofte får man i oppgave å argumentere for eller mot en sak, men hva betyr det egentlig å argumentere?

I argumentasjon brukes det argumenter for å begrunne et synspunkt eller standpunkt for å klarlegge eller bevise noe. Hvis man ikke kan klarlegge eller bevise noe, vil det ikke være et argument. Da vil det bare være en påstand.

Åpen eller skjult argumentasjon

Argumentasjon som er faktabasert og kan etterprøves, kalles for åpen eller direkte argumentasjon. I retorikken vil vi gjenkjenne dette som logos.

Argumentasjon som hovedsakelig appellerer til følelsene, kaller vi gjerne for skjult eller indirekte argumentasjon. I retorikken kjenner vi dette som patos.

I tillegg kan vi finne argumentasjon som vi kan gjenkjenne som etos. Det er argumentasjon der vi kan bruke autoriteter for å legitimere det vi sier. En autoritet kan være ekspert på noe.

Hva betyr det derfor å argumentere?

Argumentasjonen utgjør et resonnement som består av …

  • … et synspunkt, en påstand, noe vi argumenterer for
  • … et argument, noe vi argumenterer med
  • … et utsagn som knytter sammen synspunktet og argumentet

Utsagnet som binder sammen synspunkt og argument, gjør at vi skjønner hvorfor argumentet fungerer.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Ung gutt står på en stol og roper i en megafon.
Ung gutt står på en stol og roper i en megafon.

Toulmins argumentasjonsmodell

Når vi ser etter argumentasjon i en tekst, må vi stille visse typer spørsmål til teksten.

Spørsmål 1: Hovedpåstand

Hva er synspunktet i teksten? Hva er det forfatteren hevder? Hva er det forfatteren argumenterer for?

Synspunktet kan kalles standpunktet, påstanden eller hovedpåstanden. Forfatteren diskuterer seg frem til et synspunkt som fremføres til slutt. Synspunktet kan derfor også kalles for konklusjonen.

Eksempel på en hovedpåstand: Du kommer til å bli syk.

Styrkemarkører

Hva slags styrkemarkør fremføres synspunktet med? Styrkemarkører kan du se etter i formuleringen av argumentene. Styrkemarkører viser hvor sikker du er på det du sier.

Hvis argumentene inneholder modererende uttrykk som «trolig», «kanskje», «i de fleste tilfeller», «en del studier viser», så kan du kritisere et synspunkt dersom det fremføres uten en styrkemarkør.

Spørsmål 2: Argumenter

Hva er argumentene i teksten? Hvordan underbygger forfatteren synspunktene sine? Hva er det forfatteren argumenterer med?

Et argument som underbygger et synspunkt kalles også for …

  • … belegg: Hva slags belegg har forfatteren for å hevde dette?
  • … dokumentasjon: Hvordan dokumenterer forfatteren synspunktet sitt?

Eksempel på et argument: Du spiste bedervet fisk. 

Man kan underbygge dette ytterligere – man skaffer seg ryggdekning:

Jeg vet fisken var bedervet fordi den luktet råttent.

Spørsmål 3: Relevans

Hva er de underliggende antakelsene som ligger til grunn for at disse argumentene faktisk kan brukes til å støtte dette synspunktet? Hva er det som gjør at argumentene fremstår som relevante i sammenhengen?

Det som knytter sammen et argument og et synspunkt, kalles for argumentets hjemmel. Et annet ord for dette er undersøkelsesmetode.

Eksempel på hjemmel: Du blir syk av å spise bedervet fisk. Du spiste bedervet fisk, og du vil bli syk.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Irritert mann kommuniserer på et møte med hevet finger.
Irritert mann kommuniserer på et møte med hevet finger.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!