Hva er geografi?

Visste du at det er foreslått å kalle den tiden vi lever i nå for Antropocen, som betyr «menneskets tid»? Det er fordi spor etter mennesker påvirker jordkloden på linje med de naturlige prosessene, og våre spor vil være synlig i kanskje flere millioner år framover. I geografi prøver vi nettopp å forstå hvorfor det ser ut slik akkurat her, og hvordan naturen og mennesket gjensidig har påvirket hverandre.

Accessibility icon Hva er geografi?

Begrepet geografi

En introduksjon

Geografi er en vitenskap som har røtter i oldtiden. Ordet «geografi» kan oversettes til «jordbeskrivelse» ved å analysere ordets opprinnelse: «geo» betyr jord, og «grafein» betyr å tegne eller beskrive. Men geografi er mye mer enn bare kart og beskrivelser.

Geografi handler om å forstå både de fysiske systemene, som atmosfære, landformer og vann, og hvordan menneskelig aktivitet påvirker dem. For eksempel studerer geografer hvordan mennesker påvirker miljøet gjennom bygging av byer, jordbruk og industri.

Jordkloden med en mørk og en lys side.
Jordkloden med en mørk og en lys side.

Geografi er mer enn bare kart

Geografi er en bro mellom naturvitenskap og samfunnsvitenskap. For å forstå geografi trenger vi kunnskap om mange andre områder, som for eksempel  biologi, meteorologi, historie, økonomi, antropologi, arkitektur, sosiologi og statsvitenskap. I  geografi ser vi på ting fra et unikt perspektiv.

Mens andre fag ser på enkeltplanter, ser geografi på hvordan hele vegetasjonen i et område påvirkes av faktorer som klima og menneskelig aktivitet. Mens andre fag fokuserer på dag-til-dag-vær, ser geografi på klimaets langsiktige påvirkning på et område. Geografi ser også på hvordan ulike steder har ulike styreformer og maktfordeling, og hvorfor det er sånn.

I geografi er det viktigere å spørre hvorfor Oslo er Norges hovedstad, enn bare å vite hva Norges hovedstad heter og hvor den ligger.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Kart over Skandinavia
Kart over Skandinavia

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!