Hva er geografi?

Visste du at det er foreslått å kalle den tiden vi lever i nå for Antropocen, som betyr «menneskets tid»? Det er fordi spor etter mennesker påvirker jordkloden på linje med de naturlige prosessene, og våre spor vil være synlig i kanskje flere millioner år framover. I geografi prøver vi nettopp å forstå hvorfor det ser ut slik akkurat her, og hvordan naturen og mennesket gjensidig har påvirket hverandre.

Accessibility icon Hva er geografi?

Begrepet geografi

En introduksjon

Begrepet geografi er gammelt. Det kan oversettes til «jordbeskrivelse». «Geo» betyr jord, og «grafein» betyr å tegne eller beskrive.

Geografi handler om å gi navn til byer, steder, land og andre steder på jorda. Geografi handler også om å beskrive og studere ting som skjer på jordas overflate, og spesielt å se på hvordan ting er forskjellige fra sted til sted.

Jordkloden med en mørk og en lys side.
Jordkloden med en mørk og en lys side.

Geografi er mer enn bare kart

Vi kan si at geografi er en bro mellom naturvitenskap og samfunnsvitenskap. For å forstå geografi, trenger vi å ha kunnskap om biologi, meteorologi, historie og økonomi. Men geografi ser på ting litt annerledes. For eksempel, i geografi ser vi på hvordan vær påvirker et område over tid, ikke bare hvordan været blir i morgen. Vi ser også på hvorfor ting er på bestemte måter, som hvorfor Oslo er hovedstaden i Norge, ikke bare hva hovedstaden heter og hvor den ligger.

Kart over Skandinavia
Kart over Skandinavia

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!