Hva er geografi?

Visste du at det er foreslått å kalle den tiden vi lever i nå for Antropocen, som betyr «menneskets tid»? Det er fordi spor etter mennesker påvirker jordkloden på linje med de naturlige prosessene, og våre spor vil være synlig i kanskje flere millioner år framover. I geografi prøver vi nettopp å forstå hvorfor det ser ut slik akkurat her, og hvordan naturen og mennesket gjensidig har påvirket hverandre.

Accessibility icon Hva er geografi?

Begrepet geografi

En introduksjon

Begrepet geografi kjenner vi helt fra oldtiden, og selve ordet kan vi forstå som «jordbeskrivelse». Begrepet er satt sammen av geo – jorda, og grafein – tegne eller beskrive.

Geografi handler om å navngi byer, steder, land og andre geografiske steder – som å kunne byene i Belgia. Men geografi handler også om å beskrive og analysere fenomener på jordoverflaten, og særlig se på ulikheter fra område til område. Geografer studerer også hvordan mennesker påvirker miljøet gjennom sin aktivitet.

Jordkloden med en mørk og en lys side.
Jordkloden med en mørk og en lys side.

Geografi er mer enn bare kart

Geografi er en brobygger mellom natur- og samfunnsvitenskap. For å arbeide med geografi kreves det at du har kunnskap om mange andre områder også, som for eksempel biologi, meteorologi, historie, økonomi, antropologi (studiet av mennesker), arkitektur, sosiologi og statsvitenskap.

Men det er noen forskjeller. For eksempel vil geografien se på vegetasjon i et område, ikke den enkelte planteart. Det handler om å se hvordan gjennomsnittsværet preger et område, ikke om de nærmeste dagenes værmelding. Geografien har ikke fokus på hvordan beslutningsprosesser foregår og makt utøves, men ser på hvordan styreformer og maktfordeling varierer mellom land.

I geografi vil derfor spørsmålet «Hvorfor er Oslo hovedstaden i Norge?» være mye mer aktuelt enn spørsmålet «Hva heter den norske hovedstaden?».

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Kart over Skandinavia
Kart over Skandinavia

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!