Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Energi og materie
 • Jorda og livet på jorda

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
 • utforske og beskrive vannets kretsløp og gjøre rede for hvorfor vann er viktig for livet på jorda
4. trinn
Naturfag
 • utforske observerbare størrelser som fart og temperatur og knytte dem til energi
7. trinn
Naturfag
 • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
10. trinn
Naturfag
 • beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer
VG1 SF
Naturfag
 • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold
VG3 påbygging
Naturfag
 • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold

Vær og klima

Været er hvordan temperatur, vind og nedbør er akkurat nå. Klima er hvordan været har vært over lengre tid.

Men hva er egentlig godt og dårlig vær? Det kommer an på hver enkelt av oss. Noen liker regn, mens andre liker sol. Noen elsker snø, mens andre foretrekker sol og varme på en badestrand. Uansett så får vi ikke gjort noe med været.

Temperatur

Vi opplever temperatur forskjellig. For å vite hvor varmt eller kaldt det faktisk er, bruker vi et termometer. Da kan vi måle temperatur ute i naturen, eller om du har feber.

Temperaturen varierer veldig på jorda. Noen steder er det veldig varmt. Andre steder er det iskaldt. Temperaturen varierer også mellom årstidene. Det er varmere om sommeren og kaldere om vinteren.

De som bor i områdene rundt ekvator, har det varmere enn de som bor andre steder på jorda. Ekvator går rundt midten av jordkloden som et «belte».

I Norge er det varmere om sommeren enn om vinteren. Det er fordi vår del av jordkloden er nærmere sola om sommeren enn om vinteren.

Havstrømmer

Havet er varmere nærmere ekvator. Havstrømmer fører med seg varmt vann herfra til kaldere områder. En slik havstrøm er Golfstrømmen. Den fører med seg varmt vann fra Mexico opp mot Norge. Derfor er klimaet vårt mildere enn det ville vært uten.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt

Vind, høytrykk og lavtrykk

Lufta rundt oss beveger seg. Vi kaller dette for vind. Den kan være så sterk at den river tak av hus og flytter biler. Den aller sterkeste vinden kalles for orkan. Vinden kan også være så svak at vi knapt kjenner den.

Lufta veier noe

Varm luft er lettere enn kald luft, og den stiger derfor til værs. I et rom vil det alltid være varmere oppunder taket enn nede ved gulvet.

Det skapes vind når varm luft stiger og kald luft synker.

Høytrykk og lavtrykk

Hvis vi har mye kald luft, kalles det for et høytrykk. Da får vi ofte sol og pent vær.

Når det er mye varm luft, kalles det for et lavtrykk. Da får vi ofte mye nedbør.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Nedbør

All nedbør er vann og kommer som regn, snø, sludd og hagl. Om nedbøren kommer som regn eller snø, avhenger av temperaturen.

Når varm luft stiger og møter kaldere luft, kan det også bli tordenvær. Da vil elektriske ladninger som oppstår, utløse lyn.

Lyn over byen St. George

Kilder:

 • Seter, Kristin: vær i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 17. februar 2022 fra https://snl.no/vær
 • Dannevig, Petter: strøm – havstrøm i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 17. februar 2022 fra https://snl.no/strøm
 • Pedersen, Bjørn: temperatur i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 17. februar 2022 fra https://snl.no/temperatur
 • Harstveit, Knut; Sivle, Anders Doksæter; Evans, Anna Kathinka Dalland: lufttrykk i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 17. februar 2022 fra https://snl.no/lufttrykk

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images