Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Samfunnskunnskap

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

7. trinn
KRLE
 • bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring
7. trinn
KRLE
 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
7. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
10. trinn
KRLE
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen

Ved første blikk

Du har allerede opplevd det. Da du åpnet øynene for første gang, så du inn i to andre øyne som lyste av mors kjærlighet. Du var fullstendig avhengig av den for å overleve. Hjertet til moren din var i ferd med å sprenges av denne følelsen – kjærligheten til deg. Båndet mellom mor og barn er en av de sterkeste følelsene vi kjenner til.

Nybakt mamma med babyen hennes på sykehuset

Underlig

Kjærlighet er en positiv følelse, og en tilstand som plutselig fyller deg i møte med andre. Noe uventet komisk skjer i kassakøen på butikken, blikk veksles, og alle bryter ut i latter. Du gir bestevennen din en god klem etter å ha vært borte lenge. Eller hunden din som kommer løpende mot deg i ekte gjensynsglede.

Border collie løper på en gresslette

Vidunderlig 

Når vi fylles av kjærlighet, føler vi trygghet og aksept. Du føler at du hører til noe som er større enn deg selv. Du er en del av fellesskapet. Vi knytter oss til andre ved blikk og smil, og da føler vi oss kanskje elsket – eller i hvert fall at noen tar vare på oss. 

To personer som holder hender under solnedgang

Viktig

Alt mennesket trenger er andre mennesker. Det er ikke langt fra sannheten. Forskere er enige om at kjærlighet er en viktig suksessfaktor for at barn skal utvikle seg best mulig. Det gir dem trygghet og ro, noe kroppen faktisk trenger for å utvikle seg normalt. Så når vi søker mot hverandre er det fordi vi fra naturens side er flokkdyr. Vi er avhengige av hverandre. Tenk på det neste gang du får et smil av en fremmed på bussen.

En person som holder et hjerte i hendene

Livsviktig

Kjærlighet er ikke bare viktig, men noen ganger helt avgjørende for liv og helse. Et eksempel er barnehjemsbarna i Romania som ble utsatt for forferdelig omsorgssvikt. De fikk så vidt mat, klær og tak over hodet, og ellers ble de stort sett overlatt til seg selv. Resultatet var at de fikk store problemer med utviklingen, særlig psykisk.

Da de ble reddet ut og fikk kjærlighet og omsorg, fikk de også etter hvert en normal utvikling. Barna hadde manglet det vennlige strøket over kinnet, og da de fikk det, blomstret de. Det er sterke tegn på at vi ikke klarer oss uten kjærlig og fysisk berøring.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Gutt som sitter i et vindu og er lei seg

Heftig

Så er det kanskje derfor kjærligheten er en så sterk kraft som skyller gjennom oss. Den får tiden til å stå stille, og jorda til å snurre. Kanskje har du allerede kjent på forelskelse. Det er kjærlighet på høygir, i konsentrert form. Forelskelse er faktisk som en rus for hjernen, og den oppleves også slik for de som er forelska. Det er svimlende godt og samtidig nesten vondt å være forelska. Og har du ikke opplevd det ennå – bare vent.

Godteri formet som hjerter

Pinlig

Kjærligheten fra foreldre kan arte seg på mange måter – og du synes kanskje det er både urettferdig og ufattelig kleint. Som når du ikke får lov til å dra på den festen, eller mamma dukker opp foran deg og vennene for å flosse litt. Husk at de mener det som en kjærlighetserklæring!

Far og datter danser sammen i stua

All You Need is Love

To karer ved navn John og Paul sa det slik i en gammel popsang: All You Need is Love – alt du trenger er kjærlighet. Og det er ganske riktig. Men er det så enkelt? Vi får det vi gir, sies det. Så for kjærlighetens skyld – gi et lite smil til en fremmed på bussen.

Rød bakgrunn med hjerter

Love is Love!

Fotballkompisene og venninnene dine kan forelske seg i hvem de vil, akkurat som du kan. For nå vet vi at «kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt», som er et sitat fra Bibelen. Hvilken bedre superkraft enn kjærlighet finnes det for å møte verden?

Pride flag i en Pride parade

Kilder:

 • Historie og vitenskap – 3 (2020):
  Orage Forlag AS
 • Vold, Jan Erik (2002): «Ta vare»
  I
  kykelipi. Gyldendal Norsk Forlag.

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images / LyndenDavidHall4ever  YouTube
  9. Getty Images