Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Religion og etikk

Core Kjerneelementer

 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
KRLE
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid
7. trinn
KRLE
 • bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring
7. trinn
KRLE
 • gjøre rede for historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie
7. trinn
KRLE
 • bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
10. trinn
KRLE
 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
10. trinn
KRLE
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
10. trinn
KRLE
 • utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt
10. trinn
KRLE
 • bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn
10. trinn
KRLE
 • utforske og sammenligne etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
10. trinn
KRLE
 • undersøke og presentere sentrale ideer fra livssynshumanisme og andre ikke-religiøse livssyn
VG3
Religion og etikk
 • utforske og drøfte hvordan religion inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt

Hva er religion?

Helt siden de første menneskene satt rundt bålet og fortalte hverandre historier, har vi hatt behov for å tro på noe guddommelig. Men hva er religion, og hvorfor tror vi?

Prehistoriske mennesker rundt bålet

Gammel tro

Det er ikke så enkelt å forklare hva religion er. Vitenskapen forklarer det som «troen på guddommelige eller overnaturlige vesener, som guder, engler, demoner eller hellige dyr».

Det er sannsynlig at mennesket til alle tider har trodd på en større makt. Da mennesket utviklet en større hjerne, fikk vi fantasi. Dermed kunne vi gruble over hvor vi kom fra, og hvor vi skal etter døden. Fantasien gjør også at vi kan skape kunst og musikk.

Hender holdes åpne mot solen

Fellesskap

Samarbeid var veldig viktig. Det førte blant annet til at flokken av steinaldermennesker jaktet sammen for å felle større dyr. Senere bygget man enorme og kostbare katedraler som står den dag i dag. Det å jobbe i fellesskap skapte mer velstand til flere. 

Glade muslimske jenter gir hverandre high five

Tilhørighet

Å være sammen er viktig for oss. Det har du sikkert følt ekstra på i det siste – når pandemien har ført til at vi må være mer hver for oss. Religion gir oss noe å samles om. Noe utenfor oss selv som vi kan dyrke, tilbe og feire. Slik kan de store religionene sammenliknes med et rockeband, eller en annen lidenskap du deler med andre. Fellesskapet gir glede og trygghet.  

Vesak, Lanterner flyr opp mot himmelen

Meningen med livet?

De aller fleste religioner har en fortelling om hva som skjer med oss når vi dør. Hvis man har oppført seg bra, blir livet etter døden bedre enn livet på jorda. For mange kan det virke meningsløst at alt er over den dagen vi dør. Da kan det gi en mening med livet å tro at det er en større hensikt med alt sammen.  

Kvinne ber en bønn i kirken

Dypt personlig

Å tro er en personlig ting. Det kan gi sterke følelser, og det preger livet til den som tror. Det finnes buddhistmunker i Thailand som ber og mediterer hele dagen. Andre viser respekt for troen sin ved å bære hijab eller kors rundt halsen. De fleste troende av alle religioner lever et vanlig liv. Men det de fleste troende har til felles, er at de ønsker å være så gode og snille som de kan. 

Munk mediterer på en båt i Ganges, India

Den gylne regel

Det er nemlig én regel som de aller fleste religioner har. Den kalles «den gylne regel» og sier: «Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.» Denne regelen kan alle være enig i, uten at man tror på en religion. Men religion har til alle tider veiledet mennesker til hvordan vi bør være mot hverandre.

To mennesker holder hender og viser omsorg

Teori og praksis

Mange religioner har hellige bøker som er viktige i utøvelsen av religionen. I kristendommens og jødedommens hellige bøker finner vi for eksempel De ti bud, som er en samling med forbud og påbud. Også Koranen i islam har mange lover og regler. 

Gudene gjør aldri feil. De er det absolutte idealet som mennesket strekker seg etter. Men mennesket vil alltid gjøre feil. Religion har ofte ledet til krig for å oppnå gudenes takknemlighet. De trodde at det var gudenes vilje. De hellige «Regelbøkene» blir fremdeles tolket av troende innen hver sin religion. Det er så å si umulig å bli enig om hvordan man skal leve «etter reglene». Religion blir fremdeles misbrukt for å starte krig, som for eksempel av Den islamske staten (IS) med krigen i Syria. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Muslimsk mann holder Koranen og ber en bønn

Fem verdensreligioner

En verdensreligion er en religion som er utbredt over hele verden, og som har flere hundre millioner tilhengere. 

📷  Mekka er islams helligste by, og religionens geografiske sentrum og viktigste pilegrimsby.

Vi har fem verdensreligioner: 

 • buddhisme 
 • hinduisme 
 • islam  
 • jødedom 
 • kristendom 

Jødedommen har bare 15 millioner tilhengere, men regnes av mange som en verdensreligion. Den har nemlig påvirket både kristendommen og islam. I tillegg har jøder bodd over hele verden i 2000 år. 

Rundt 80 prosent av verdens befolkning tilhører en av disse fem religionene. 

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Mennesker på pilgrimsreise til Mecca

Humanisme

Ikke alle har en religiøs tro. Mange har et humanistisk livssyn, der den gylne regel er like viktig som i flere religioner. Humanismen setter mennesket i sentrum, og ser på mennesket som ansvarlig for eget liv. Mennesket trenger ikke noe guddommelig så lenge vi kan tenke fornuftig selv.

Kvinne med universet i hodet

Ateisme

Hvis man ikke tror på at det finnes en gud, er man ateist. Noen ateister kritiserer de som er religiøse. Andre er mer likegyldige og tenker ikke så mye over om Gud eksisterer. Troende får gjøre som de selv vil. Ateismen ble et resultat av at vitenskapen utviklet seg. Utviklingen av astronomi ble for mange et bevis på at Gud ikke finnes.  

Mann ser opp mot stjernene

Agnostisisme

«Agnos» er gresk og betyr ‘å ikke vite’. Agnostikere må finne bevis før de tror på noe. Ellers er det umulig å vite hva man skal tro på. Når det gjelder Guds eksistens er de ikke like avvisende som ateister. En agnostiker tror ikke at Gud finnes, men hen tror heller ikke at Gud ikke finnes.

Jente som tenker

Religion i Norge

Kristendommen har vært Norges offentlige religion siden 1500-tallet. Fra og med 2017 ble staten og Kirken adskilt. Kirken er ikke lenger beskyttet av verken loven eller kongen. Den norske kirke betyr likevel mye i Norge. Cirka 70 prosent av alle nordmenn er medlemmer, men tallet synker. Norge har samtidig et stort mangfold av religioner, og religionsfriheten står sterkt.  

📷  Nidarosdomen er Norges opprinnelige erkebiskopkirke og en av Nordens største middelalderkirker.

Kilder:

 • Bøhn, Einar Buengenhumanisme i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 12
  . april 2021 fra https://snl.no/humanisme 
 • Groth, Bente og Kværne, Per: religion i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 9
  . april 2021 fra https://snl.no/religion 
 • KværnePer, m.fl.ateisme i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 
  12. april 2021 fra https://snl.no/ateisme 

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images / Arkikon (CC BY-SA 4.0)
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images
  12. Getty Images
  13. Getty Images