Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Religion og etikk

Core Kjerneelementer

 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
KRLE
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid
7. trinn
KRLE
 • bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring
7. trinn
KRLE
 • gjøre rede for historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie
7. trinn
KRLE
 • bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
10. trinn
KRLE
 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
10. trinn
KRLE
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
10. trinn
KRLE
 • utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt
10. trinn
KRLE
 • bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn
10. trinn
KRLE
 • utforske og sammenligne etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
10. trinn
KRLE
 • undersøke og presentere sentrale ideer fra livssynshumanisme og andre ikke-religiøse livssyn
VG3
Religion og etikk
 • utforske og drøfte hvordan religion inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt

Hva er religion?

De første menneskene satt rundt bålet og fortalte hverandre historier. Da var det noen som begynte å snakke om noe guddommelig. Men hva er religion, og hvorfor tror vi?

Prehistoriske mennesker rundt bålet

Gammel tro

Da de første menneskene utviklet en større hjerne, fikk de fantasi. Dermed kunne de gruble over hvor de kom fra, og hvor de skulle etter døden. Noe guddommelig dukket opp i tankene deres.

Det er ikke så enkelt å forklare hva religion er. Vitenskapen forklarer det som «troen på guddommelige eller overnaturlige vesener, for eksempel guder og engler».

Hender holdes åpne mot solen

Fellesskap

Samarbeid var veldig viktig. Sammen kunne menneskene klare mer. Steinaldermenneskene jaktet sammen for å ta større dyr. Senere bygget man pyramider, borger og enorme kirker. Dette kunne ikke ett menneske gjøre alene.

Glade muslimske jenter gir hverandre high five

Tilhørighet

Det er viktig for oss å være sammen. Det har du sikkert følt ekstra på under pandemien. Religion gir oss noe å være sammen om. Noe utenfor oss selv som vi kan tilbe og feire. Slik kan de store religionene sammenliknes med et fotballag, eller en annen interesse man kan dele med andre. Fellesskapet gir gode opplevelser og trygghet.

Vesak, Lanterner flyr opp mot himmelen

Meningen med livet?

Det kan virke meningsløst at alt er over den dagen vi dør. De fleste religioner har derfor en fortelling om hva som skjer med oss når vi dør. Livet etter døden blir dermed et mål i livet. Da kan man føle at livet har en større mening.

Kvinne ber en bønn i kirken

Dypt personlig

Å tro er en personlig ting. Det kan gi sterke følelser og bety mye for den som tror. Det finnes buddhistmunker i Thailand som ber hele dagen. Andre bærer et kors rundt halsen. De fleste troende ønsker å være så gode og snille som de kan.

Munk mediterer på en båt i Ganges, India

Den gylne regel

Det er nemlig én regel som de aller fleste religioner har. Den kalles «den gylne regel», og den sier: «Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.» Denne regelen kan alle være enig i, uten at man tror på en religion.

To mennesker holder hender og viser omsorg

Teori og praksis

Mange religioner har hellige bøker som er veldig viktige. I kristendommens og jødedommens hellige bøker finner vi for eksempel De ti bud. Disse forteller hvordan menneskene bør være mot hverandre. Også Koranen i islam har mange lover og regler. 

Gudene gjør aldri feil. De er perfekte. Men mennesket vil alltid gjøre feil. Religion handler ofte om å gjøre gudene fornøyde. Noen har trodd at krig er gudenes vilje. Gjennom krig vil gudene belønne oss. Som for eksempel Den islamske staten (IS) som startet krigen i Syria. Det er kanskje umulig å bli enig om hvordan man skal leve etter de hellige bøkene. Derfor kan det oppstå konflikter og krig.

 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Muslimsk mann holder Koranen og ber en bønn

Fem verdensreligioner

En verdensreligion er en religion som er utbredt over hele verden, og har flere hundre millioner tilhengere. 

📷  Mekka er islams helligste by, og religionens viktigste pilegrimsby.

Vi har fem verdensreligioner: 

 • buddhisme 
 • hinduisme 
 • islam  
 • jødedom 
 • kristendom 

Jødedommen har bare 15 millioner tilhengere, men er likevel en verdensreligion. Den har nemlig påvirket både kristendommen og islam. I tillegg har jøder bodd over hele verden i 2000 år. 

Rundt 80 prosent av verdens befolkning tilhører en av disse fem religionene. 

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Mennesker på pilgrimsreise til Mecca

Humanisme

Ikke alle tror på en religion. Mange har et humanistisk livssyn. Humanismen ser på mennesket som ansvarlig for eget liv. Mennesket trenger ikke noe guddommelig så lenge vi kan tenke fornuftig selv.

Kvinne med universet i hodet

Ateisme

Hvis man ikke tror på at det finnes en gud, er man ateist. Noen ateister motarbeider de som er religiøse. Andre mener at troende får gjøre som de selv vil. Etter at astronomi ble en stor vitenskap, var det for mange et bevis på at Gud ikke finnes.

Mann ser opp mot stjernene

Agnostisisme

«Agnos» er gresk og betyr ‘å ikke vite’. Agnostikere tror ikke på Gud, men de nekter ikke for at det finnes en Gud heller. De må ha tydelige bevis før de tror på en gud.

Jente som tenker

Religion i Norge

I Norge har kristendommen vært den viktigste religionen siden 1500-tallet. Fra og med 2017 er ikke kristendommen noe alle må tro på lenger. Vi har ikke lenger en statskirke. Likevel er det cirka 70 prosent av alle nordmenn som er medlemmer av kirken, men det tallet synker. I Norge er det mange religioner, og religionsfriheten er viktig.

📷  Nidarosdomen er Norges opprinnelige erkebiskopkirke og en av Nordens største middelalderkirker.

Kilder:

 • Bøhn, Einar Buengenhumanisme i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 12
  . april 2021 fra https://snl.no/humanisme 
 • Groth, Bente og Kværne, Per: religion i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 9
  . april 2021 fra https://snl.no/religion 
 • KværnePer, m.fl.ateisme i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 
  12. april 2021 fra https://snl.no/ateisme 

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images / Arkikon (CC BY-SA 4.0)
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images
  12. Getty Images
  13. Getty Images