Hvorfor betaler vi skatt?

Skatt er en innbetaling fra landets innbyggere til staten. Disse pengene skal brukes til det beste for fellesskapet. Hvor lenge har vi betalt skatt i Norge? Hvor mye skal vi betale, og hvem bestemmer beløpet? På hvilken måte kan skatt påvirke et demokrati?

Accessibility icon Hvorfor betaler vi skatt?

Hva er skatt?

Alle som jobber, betaler skatt til staten og kommunen. Pengene gjør at vi blant annet har gratis grunnskole og gratis behandling på sykehus.

De fleste som jobber, må ha et skattekort. Skatten betales gjennom hele året. Alle må betale riktig skatt. I april året etter får vi vite om vi har betalt for mye skatt eller for lite. Dette kalles skatteoppgjøret.

Norske sedler
Norske sedler

Leidang

På 1100-tallet måtte alle voksne i Norge hjelpe til med å forsvare landet. Skip, soldater og våpen var dyrt. Alle måtte betale litt av hva dette kostet. Leidang er derfor det eldste skattesystemet vi har i Norge.

Tiende

På 1100-tallet måtte alle betale 10 prosent av lønnen sin til kirken. Folk kunne enten betale med penger eller med matvarer. Tienden ble delt mellom kirkene, prestene og de fattige.

Koppskatt

På 1600-tallet fikk vi koppskatt. Ordet kommer fra tysk Kopfschatz. Kopf betyr hode, og schatz betyr skatt. Hver person, eller hvert hode, skulle betale skatt.

Alle over 12 år skulle betale det samme. De som var i militæret, slapp å betale.

Skatter og avgifter

Fra vikingtiden og frem til vår tid har folket betalt ulike skatter. Mange av skattene har blitt gitt til militæret og kirken.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Halfdan Egedius: Illustration for Magnus den godes saga
Halfdan Egedius: Illustration for Magnus den godes saga

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!