Hva er skatt?

Alle som jobber, betaler skatt til staten og kommunen. Pengene gjør at vi blant annet har gratis grunnskole og gratis behandling på sykehus.

De fleste som jobber, må ha et skattekort. Skatten betales gjennom hele året. Alle må betale riktig skatt. I april året etter får vi vite om vi har betalt for mye skatt eller for lite. Dette kalles skatteoppgjøret.

Norske sedler

Leidang

På 1100-tallet måtte alle voksne i Norge hjelpe til med å forsvare landet. Skip, soldater og våpen var dyrt. Alle måtte betale litt av hva dette kostet. Leidang er derfor det eldste skattesystemet vi har i Norge.

Tiende

På 1100-tallet måtte alle betale 10 prosent av lønnen sin til kirken. Folk kunne enten betale med penger eller med matvarer. Tienden ble delt mellom kirkene, prestene og de fattige.

Koppskatt

På 1600-tallet fikk vi koppskatt. Ordet kommer fra tysk Kopfschatz. Kopf betyr hode, og schatz betyr skatt. Hver person, eller hvert hode, skulle betale skatt.

Alle over 12 år skulle betale det samme. De som var i militæret, slapp å betale.

Skatter og avgifter

Fra vikingtiden og frem til vår tid har folket betalt ulike skatter. Mange av skattene har blitt gitt til militæret og kirken.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Halfdan Egedius: Illustration for Magnus den godes saga

Hvorfor betaler vi skatt? 

Det er tre grunner til det: 

 • Alle gir til en stor felles pengekasse som dekker landets utgifter.
 • Uansett hvor mye eller lite du tjener, skal du få din del av denne pengekassa.
 • Skatten skal bidra til at landet har en god og trygg økonomi. Staten sparer også penger til dårlige tider, som for eksempel en pandemi.
Kvinne som henter selvangivelsesskjema for Oslo 1958 i en kiosk

Fra du fyller 13 år betaler du skatt 

Når du fyller 13 år, må du ha skattekort hvis du tjener egne penger. Hvor mye skatt du skal betale, kommer an på hvor mye du tjener.

Tjener du under 60 000 kroner i året, betaler du ikke skatt. Da har du frikort. Hvis du tjener mer enn dette, skal du betale skatt av alle pengene du har tjent.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Illustrasjon av Skattekort

Direkte skatt

Direkte skatt betaler du av penger du tjener på jobben din. Det er det samme om du er bonde, fisker eller advokat.

Er man veldig rik, har man ofte det vi kaller formue. Da har man mye penger i banken eller eier flere hus. Da må du betale skatt av det du eier.

Fiskeskøyte

Indirekte skatt 

Indirekte skatt er merverdiavgift, særavgifter og toll. Dette er litt vanskelige ord, men viktig å kunne noe om.

Merverdiavgift 

Når du kjøper noe i butikken, står det på kvitteringen at du har betalt mva. (merverdiavgift). Dette er en skatt som butikken må betale til staten.

Særavgifter og toll

Alkohol og tobakk er dyrt i Norge. Staten legger på en særavgift på dette. De ønsker at folk kjøper mindre av slike varer.

Utenlandske varer som skal selges i Norge, får en tollavgift. Det er ikke lov å ta med masse varer inn i landet.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Tollbetjent

Skattekort

På slutten av året får vi nytt skattekort. Du må sjekke at informasjonen er riktig. Dette gjør du på Skatteetatens nettside. Hvis du finner feil, kan det bety at du har betalt for mye skatt eller for lite.

Illustrasjon av Skattekort

Hvor mye skatt betaler vi?

Hvor mye skatt du skal betale, kommer an på hvor mye du tjener. Tjener du under 60 000 kroner i året, betaler du ikke skatt.

Hvis du vil finne ut hva skatten din blir, kan du bruke en skattekalkulator på nettet.

Nærbilde av noen som holder en kalkulator

Hvem bestemmer hva skatten blir?

Det er Stortinget som bestemmer skattelovene. Finansdepartementet og Skatteetaten passer på at lovene blir fulgt.

Bilde av Stortinget i Oslo, Norge

Hvordan regne ut skatt? 

Skattemelding og skatteoppgjør

I mars/april hvert år får alle som tjener penger en skattemelding. Den viser hva du tjente året før. Du må sjekke at informasjonen i skattemeldingen er riktig. Så får du vite om du får noe igjen på skatten eller ikke.

Skattemelding på mobil

Betale skatt til et annet land enn Norge? 

Alle som bor og jobber i Norge, skal betale skatt til staten. Hvis du bor og jobber i utlandet, betaler du skatt til det landet du bor i.

Internasjonalt samarbeid

Norge samarbeider med mange land for å passe på at alle betaler skatt. Du kan få mange år i fengsel hvis du lyver om skatten din. Spesielt de med stor formue som ikke vil betale skatt til det landet de bor i.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Grand Cayman

Halv skatt i desember 

I desember betaler vi halv skatt. Da har vi mer penger å bruke i tiden frem mot jul. Dette er ikke penger du får gratis. Du betaler rett og slett bare mer skatt de andre månedene i året. Ordningen med halv skatt før jul ble bestemt i 1952.

Julegaver

Kilder:

 • Skatteetaten.no (18.03.2021)
 • Andersen, Per Sveaas: leidang i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 18. mars 2021 fra https://snl.no/leidang
 • Advokatjustisia.no (18.03.2021)

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Halfdan Egedius
  3. National Archives of Norway (CC BY-SA 4.0)
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Se og lær realfag – YouTube
  11. Skatteetaten
  12. Skatteetaten – Vimeo
  13. Getty Images
  14. Getty Images