Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
  • Jorda og livet på jorda

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Target Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
  • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
2. trinn
Naturfag
  • planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne målinger, observasjoner og værtegn gjennom året
7. trinn
Naturfag
  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar

Sollysets farger

Hvorfor er himmelen blå?

Accessibility icon Sollysets farger

Sollysets farger

Sollyset har alle regnbuens farger. Når lyset går i rett linje, beveger alle disse fargene seg sammen. Vi får en enkelt stråle som vi ser som hvitt lys.

Men hvis noe kommer i veien for denne strålen, så går den ikke rett fram lenger. De forskjellige fargestrålene blir sendt tilbake, bøyd eller spredt. Da blir de forskjellige fargene synlige.

Hvorfor er himmelen blå? Når lyset fra sola treffer lufta over oss (atmosfæren), fanges den blå fargen opp og spres utover himmelen. De andre fargene ser vi ikke, for resten av lyset går rett ned mot jorda.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Sollys

Det er farlig å se direkte på solen, også i korte perioder. Det skarpe lyset kan føre til store skader på øyet. I verste fall kan man bli blind. Siden det ikke gjør vondt, merker man det ikke med en gang.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!