Hvorfor er himmelen blå?

Sollyset har egentlig mange forskjellige farger. Forskjellen på dem er bølgelengde. Når lyset går i rett linje, beveger alle disse bølgelengdene seg sammen. Fargene er altså samlet i en enkelt stråle som vi ser som hvitt lys.

Men hvis noe kommer i veien for denne strålen, så går den ikke rett fram lenger. Bølgelengdene blir sendt tilbake, bøyd eller spredt. Da blir de forskjellige fargene synlige.
De lengste bølgelengdene vi kan se, er røde. Når de gradvis blir kortere, ser vi dem som oransje, så gule, så grønne og til slutt som blå og fiolett.  

Fiolett er den fargen med kortest bølgelengde av dem vi kan se. Det er samspillet mellom disse bølgelengdene og atmosfæren rundt jorda som gjør at himmelen ser blå ut.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Sollys

Det er farlig å se direkte på solen med det blotte øye, også i korte perioder. Det skarpe lyset vil varme opp netthinnen og kan forårsake varige skader, som blindhet eller blinde flekker i synsfeltet. Siden det ikke gjør vondt, merker man det ikke med en gang.

Hvorfor er skyene hvite?

Skyer består av vanndråper. Når lyset treffer disse dråpene, blir bølgelengdene som spres omtrent like lange, og dermed tar alle fargene like stor plass. Blandingen av alle disse fargene oppfatter vi som hvitt. Regnskyer har flere av disse dråpene og virker derfor mørkere. Tettere skyer gjenspeiler mer lys, slik at det slippes mindre lys gjennom som treffer øynene våre.

Hvilken farge har universet?

Astronomer har brukt superkraftig programvare for å komme fram til den gjennomsnittlige bølgelengden til lyset som sendes ut fra 200 000 ulike galakser. De fant ut at universet har en beige farge. Denne fargen har blitt beskrevet som «kosmisk latte».

Hvilken farge har stjerner?

En stjernes farge avhenger av masse og temperatur. Små stjerner har en temperatur på overflaten på mindre enn 3500 °C og er som regel røde. Store stjerner med temperaturer på over 10 000 °C, er blå. Sola er noe midt imellom (cirka 6000 °C) og er helt hvit. Den ser likevel gul ut fra jorda på grunn av måten sollyset reagerer med atmosfæren vår på.

Hvorfor er havet blått?

Havet ser blått ut fordi at vanndråpene suger til seg de lange, røde bølgelengdene og sender de kortere, blå mot øynene våre. Jo dypere vannet er, jo mer lys suger det til seg, slik at mindre lys sendes mot oss. Dette gjør at vannet ser mørkere ut.

Hvordan vet vi dette?

Sir Isaac Newtons oppdagelser om lysets egenskaper ga menneskene en helt ny forståelse for veldig mye.
Etter dette har man kunnet bruke denne informasjonen til å finne ut blant annet hvorfor himmelen er blå.
 
 

Kilder:

  • Junior vitenskap (2018)
    Orage Forlag AS 

Bilde og videorettigheter:

  1. Ukjent
  2. Ukjent
  3. Ukjent
  4. Ukjent
  5. Ukjent
  6. Ukjent