Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
  • Jorda og livet på jorda

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Target Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
  • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
2. trinn
Naturfag
  • planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne målinger, observasjoner og værtegn gjennom året
7. trinn
Naturfag
  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar

Sollysets farger

Hvordan kan himmelen skifte farge? Fra gul, blå, rød, svart og grønt? Hvilken farge har stjernene, og hvorfor er noen hav mer blå enn andre?

Accessibility icon Sollysets farger

Sollysets farger

Sollyset har egentlig mange forskjellige farger, og forskjellen på dem er bølgelengde. Når lyset går i rett linje, beveger alle disse bølgelengdene – altså fargene – seg sammen. Vi får en enkelt stråle som vi ser som hvitt lys. 

Men hvis noe kommer i veien for denne strålen så den ikke går rett fram lenger, blir bølgelengdene sendt tilbake, bøyd eller spredt. De forskjellige fargene blir synlige. De lengste bølgelengdene vi kan se, er røde. Når de gradvis blir kortere, ser vi dem som oransje, så gule, så grønne og til slutt som blå og fiolett. Fiolett er den fargen med kortest bølgelengde av dem vi kan se. 

Hvorfor er himmelen blå? Når sollyset treffer luftmolekylene i atmosfæren, fanges den blå fargen opp og spres utover himmelen ved hjelp av disse molekylene. Resten av fargene ser vi ikke, for det er kun blåfargen som brytes og stanser sin ferd mot jorden.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Solen skinner på blå himmel

Sollys

Det er farlig å se direkte på solen med det blotte øye, selv i korte perioder. Det skarpe lyset vil varme opp netthinnen og kan forårsake permanente skader i form av blindhet eller blinde flekker i synsfeltet. Siden det ikke gjør vondt, blir man ikke umiddelbart oppmerksom på at synet holder på å bli ødelagt. 

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!