Hvorfor er himmelen blå?

Sollyset har egentlig mange forskjellige farger, og forskjellen på dem er bølgelengde. Når lyset går i rett linje, beveger alle disse bølgelengdene – altså fargene – seg sammen. Vi får en enkelt stråle som vi ser som hvitt lys. 

Men hvis noe kommer i veien for denne strålen så den ikke går rett fram lenger, blir bølgelengdene sendt tilbake, bøyd eller spredt. De forskjellige fargene blir synlige. De lengste bølgelengdene vi kan se, er røde. Når de gradvis blir kortere, ser vi dem som oransje, så gule, så grønne og til slutt som blå og fiolett.  

Fiolett er den fargen med kortest bølgelengde av dem vi kan se. Det er samspillet mellom disse bølgelengdene og atmosfæren rundt jorda som gjør at himmelen ser blå ut. 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Sollys

Det er farlig å se direkte på solen med det blotte øye, selv i korte perioder. Det skarpe lyset vil varme opp netthinnen og kan forårsake permanente skader i form av blindhet eller blinde flekker i synsfeltet. Siden det ikke gjør vondt, blir man ikke umiddelbart oppmerksom på at synet holder på å bli ødelagt. 

Sollys og himmelfarge

Solen skinner på blå himmel

Hvorfor er skyene hvite?

Skyer består av vanndråper. Når lyset treffer disse dråpene, blir bølgelengdene som spres omtrent like lange, og dermed blir alle fargene like dominerende. Blandingen av alle disse fargene oppfatter vi som hvitt. Regnskyer har flere av disse dråpene og virker derfor mørkere. Tettere skyer reflekterer mer lys, slik at det slippes mindre lys gjennom som treffer øynene våre. 

Hvilken farge har universet?

Astronomer har brukt superkraftig programvare for å komme fram til den gjennomsnittlige bølgelengden til lyset som sendes ut fra 200 000 ulike galakser. De konkluderte med at universet har en beige farge. Fargen er etter dette blitt beskrevet som «kosmisk latte». 

Hvilken farge har stjerner?

En stjernes farge avhenger av masse og temperatur. Små stjerner har en overflatetemperatur på mindre enn 3500 °C og er som regel røde. Store stjerner med temperaturer på over 10 000 °C er blå. Sola er noe midt imellom (cirka 6000 °C) og er helt hvit. Den ser likevel gul ut fra jorda på grunn av måten sollyset reagerer med atmosfæren vår på.

Hvorfor er havet blått?

Blåfargen skyldes at vanndråpene absorberer de lange, røde bølgelengdene og reflekterer de kortere blå mot øynene våre. Jo dypere vannet er, jo mer lys absorberer det slik at mindre lys reflekteres. Dette gjør at det ser mørkere ut. 

Hvordan vet vi dette?

Sir Isaac Newtons oppdagelser om lysets egenskaper ga menneskene en helt ny forståelse for veldig mye.
Etter dette har man kunnet bruke denne informasjonen til å finne ut blant annet hvorfor himmelen er blå.
 
 

Kilder:

  • Junior vitenskap (2018)
    Orage Forlag AS 

Bilde og videorettigheter:

  1. Ukjent
  2. Ukjent
  3. Ukjent
  4. Ukjent
  5. Ukjent
  6. Ukjent
  7. Ukjent