Hva er streik? 

Ordet «streik» kommer fra det engelske ordet «strike» som betyr ‘slå’ eller ‘slå til’.

Hvis det blir uenighet – en såkalt tvist – mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, kan det bli streik. Da stanser de ansatte arbeidet sitt.

Én arbeidstaker kan ikke streike når han eller hun vil. Man må være medlem i det vi kaller en fagforening. Da er det mange med samme yrke som streiker.

En streik kan gå ut over andre som ikke er i streik. Matbutikker kan stenge, og sykepleiere kan stanse arbeidet. Det er mer kritisk enn å stenge en svømmehall.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Streikende på en fabrikk ser opp på sjefene som står i en trapp over dem.

Når fikk man streikerett?  

Gjennom alle tider har det vært uenigheter på arbeidsplasser. Arbeidere har krevd rettferdig lønn og et trygt arbeidsmiljø.

På 1800-tallet fikk mange jobb på fabrikker eller i gruver. I gruvene fant de sølv og jern. Arbeidet kunne være livsfarlig.

Arbeiderne tjente lite penger, mens eierne ofte ble rike. Derfor kunne forholdet mellom disse bli vanskelig.

Streik var forbudt frem til slutten av 1800-tallet. Den første lovlige streiken i Norge kom i 1889. Da streiket jentene på en fyrstikkfabrikk i Kristiania. Byen heter Oslo i dag.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Fra fyrstikkarbeiderstreiken i oktober 1889, da jentene ved fyrstikkfabrikkene Bryn og Grønvold la ned arbeidet.

Hvorfor streiker vi? 

En streik kan ha flere årsaker. I Norge handler det ofte om lønn. Men det kan også handle om ferie, overtid og trygt arbeidsmiljø.

Hvert år er det lønnsforhandlinger. Alle som jobber, ønsker en rettferdig og god lønn. Oppleves det ikke slik, kan det oppstå streik.

En dame som åpner en tom lommebok og titter ned i den

Forhandlinger før streik 

Før det blir streik, må arbeidsgiver og arbeidstaker prøve å bli enige. De må forhandle for å finne den beste løsningen for begge parter.

Alle arbeidsplasser skal ha noe som heter tariffavtale. Det er en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er denne avtalen de må forhandle om.

Fagforeningene ønsker det beste for sine medlemmer, altså arbeiderne.

Arbeidsgiverne ønsker det beste for sin bedrift, og de vil tape masse penger hvis det blir streik.

Hvis forhandlingene går i orden, blir det ikke streik. Hvis partene er uenige, kan det bli streik.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Bestemt mann som legger frem sine meninger ved forhandlingsbordet

Hvordan foregår en streik? 

Når det blir streik, er det medlemmer av en fagforening som stanser arbeidet. Ikke alle på en gang, men ofte flere og flere. Streiken varer helt til partene blir enige. Regjeringen kan stanse streiken hvis det går ut over liv og helse.

Streikevakter passer på at ingen arbeider så lenge streiken pågår.

For å få frem kravene sine til arbeidsgiver, kan de streikende gå i tog med plakater og slagord. Da viser de samfunnet hvorfor de streiker. 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Ung kvinne med hevet knyttneve i gatene under en streik, eller protest.

Streikebryteri 

Streikebryteri er når noen arbeider selv om det er streik på arbeidsplassen. Dette er dårlig gjort mot de andre som streiker, og det bør ikke skje.

To streikevakter med gule vester.

Får man lønn? 

De som streiker, får ikke lønn fra arbeidsgiver, men fra Fagforbundet. Selv om man er i streik, trenger man penger til mat og regninger.

Norske sedler i ulike valører

Er streik viktig? 

Alle har rett til å bli hørt hvis man blir urettferdig eller dårlig behandlet på jobben. En og en står vi ganske svake, men sammen i en fagforening står man sterkere.

Streik kan være et godt virkemiddel.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Sjef som kjefter

Har alle streikerett? 

Noen ansatte i staten har ikke streikerett. Det kan være høyesterettsdommere og statsråder. Det samme gjelder for offiserer i militæret.

En dommer som holder en klubbe i en rettsal

Hvordan avsluttes en streik? 

En streik kan avsluttes på ulike måter: 

 • Arbeidsgiver følger kravene til de som streiker. De blir enige om en tariffavtale.
 • De ansatte gir opp og går tilbake på jobb. 
 • Frivillig lønnsnemnd: Partene trenger hjelp fra noen andre til å løse problemet.
 • Tvungen lønnsnemnd: Regjeringen kan stanse en streik hvis det er «fare for liv og helse». 
Flere mennesker rundt et bord på et møterom.

Kilder:

 • Jakhelln, Henning; Gisle, Jon: streik i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 11. juni 2021 fra https://snl.no/streik
 • Gisle, Jon; Stokke, Torgeir Aarvaag; Thingaker, Bjørn: fagforening i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 11. juni 2021 fra https://snl.no/fagforening

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Ukjent / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (CC BY-NC-ND 4.0)
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Nrk (CC BY-SA 2.0)
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images