Hvorfor streiker vi?

Om våren er det ofte mange arbeidere som streiker. Det kan være flygere, lærere, heismontører eller andre ansatte. Hvorfor streiker de, egentlig? Hvilken rett har noen til å stanse jobben sin for å streike? Går ikke dette ut over noen andre?

Accessibility icon Hvorfor streiker vi?

Hva er streik? 

Ordet «streik» kommer fra det engelske ordet «strike» som betyr ‘slå’ eller ‘slå til’. 

Streik er at ansatte på en eller flere arbeidsplasser stanser arbeidet for en kort eller lengre periode. De stanser arbeidet fordi det er uenighet – en såkalt tvist – mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Streik er lovlig gjennom arbeidstvistloven § 1. 

Én enkel arbeidstaker kan ikke streike når han eller hun vil. Det må være medlemmer i en fagforening som går sammen om å streike.  

En streik kan ramme samfunnet på ulike måter. Virkningene av en streik kommer an på hvilke yrkesgrupper som streiker. Det er mer alvorlig for samfunnet at en hel brannstasjon blir tatt ut i streik enn for eksempel en kommunal svømmehall. 

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Storstreik i Oslo 28. januar 2015
Storstreik i Oslo 28. januar 2015

Når fikk man streikerett?  

Gjennom alle tider har arbeidere hatt behov for å aksjonere mot arbeidsgiverne. Årsakene kan ha vært lønn, rett til ferie, forhold på arbeidsplassen eller grådige eiere som har utnyttet arbeiderne sine. 

Under den industrielle revolusjon på 1700- og 1800-tallet var det stort behov for arbeidskraft i fabrikker, gruver og trelastindustri. Forholdet mellom arbeidere og fabrikkeiere var ofte vanskelig. Arbeiderne tjente lite penger, mens eierne ble styrtrike. Fordelingen av inntjeningen var veldig skjev. 

Streik var forbudt frem til slutten av 1800-tallet. Da var det flere og flere som fikk streikerett. Den første lovlige streiken i Norge kom i 1889. Da streiket jentene på en fyrstikkfabrikk i Kristiania. 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Fra fyrstikkarbeiderstreiken i oktober 1889, da jentene ved fyrstikkfabrikkene Bryn og Grønvold la ned arbeidet.
Fra fyrstikkarbeiderstreiken i oktober 1889, da jentene ved fyrstikkfabrikkene Bryn og Grønvold la ned arbeidet.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!