Læreplantilkobling

Fag

Mat og helse

Samfunnsfag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda
 • Helsefremjande kosthald
 • Berekraftige matvanar og berekraftig forbruk
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Mat og helse
 • fortelje om kva som kjenneteiknar sunn og variert mat og kvifor det er viktig for helsa
7. trinn
Mat og helse
 • vise samanhengar mellom matvaregrupper og næringsstoff som er viktige for god helse
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra
7. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete
10. trinn
Mat og helse
 • drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging
10. trinn
Mat og helse
 • gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse
10. trinn
Mat og helse
 • utforske klimaavtrykket til matvarer og gjere greie for korleis matval og matforbruk kan påverke miljøet, klimaet og matsikkerheita
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
10. trinn
Samfunnsfag
 • vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår

Skal vi ta en kaffe?

Over hele verden tar folk kaffepause. Det drikkes litervis av varm kaffe på arbeidsplasser, kafeer og på fisketurer. Det er et helt vanlig uttrykk å si: «Skal vi ta en kaffe?» Men når begynte vi egentlig å ta kaffepauser?

Kaffepausefestival

I byen Stoughton i USA feirer de en egen festival til ære for kaffepausen. De mener at denne tradisjonen startet her.

Mange nordmenn flyttet til USA på 1800-tallet. Mange av dem fikk jobb, men for det meste mennene. En som eide en tobakksfabrikk i Stoughton, fikk ikke nok menn til å jobbe der. Han spurte derfor kvinner om de ville ha jobb.

De takket ja til dette, mot at de fikk lov til å ta kaffepause hjemme!

Vi vet ikke sikkert når noen tok den første kaffepausen. Men kvinnene i Stoughton var nok blant de første.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Kaffepause

Smak av Etiopia

De første kaffebønnene ble dyrket i Etiopia på 1200-tallet.

I dag er det nesten tre millioner nordmenn som drikker kaffe hver dag. Men det var ikke før på midten av 1700-tallet at kaffe ble populært i Norge.

Dette er en av flere historier om hvordan kaffe ble oppdaget:

I byen Mokka i Etiopia, var det en mann som kunne helbrede. Det betyr å gjøre folk friske. På grunn av dette ble han jaget ut i ørkenen. Der måtte han overleve på bitre bær. For at de skulle smake bedre brant han dem på bålet, knuste dem og blandet pulveret i kokende vann.

Drikken ble kjent, og spredte seg i Afrika, Asia og Midtøsten.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Kaffebønner i Etiopia

Fra Afrika til Europa

I et kloster i Yemen drakk munker kaffe for å holde seg våkne under midnattsbønnen. Vi kan lese om dette i et skrift fra 1400-tallet. Drikken ble så populær, at de drakk den hele døgnet.

Etter hvert bygget man egne hus for å drikke kaffe sammen. Det oppstod slike kaffehus i Nord-Afrika og Asia. Lenge før europeere ble kjent med kaffe.

Venezia i Italia ble den første byen i Europa som åpnet kaffehus.

Disse kaffehusene er opphavet til kafeene vi har i dag. Men nå er det ikke bare kaffe man får kjøpt.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Sufi kloster i Yemen

Bedre helse

Før kaffen kom til Europa, var øl en populær drikk. Alkohol gjorde at folk ble beruset og sløve. De kunne få magetrøbbel fordi glassene ikke var skikkelig rengjort. Det var ikke vanlig å koke vaskevannet.

For å drikke kaffe måtte vannet kokes. Da ble vannet tryggere å drikke, og færre ble syke. I tillegg virket kaffe oppkvikkende.

I kaffehusene møttes derfor folk til diskusjoner om alt mellom himmel og jord.

Under opplysningstiden på 1600-tallet kunne man oppleve at Isaac Newton besøkte kaffehusene, og snakket med folk. Trolig gjorde den oppkvikkende drikken folk mer kreative, og fant gode løsninger på ting. Øl og vin hadde ofte motsatt effekt.

På midten av 1700-tallet kom et maskiner som gjorde mange yrker mer effektive. Dette kaller vi den industrielle revolusjon. Er det sannsynlig at den oppkvikkende effekten til kaffe gjorde folk mer oppfinnsomme?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Kaffehus

Hva er kaffe?

Kaffe er en drikk som lages av frukten fra kaffeplanten Coffea Arabica. Det er bare frøet som blir tørket, brent og malt. Kaffepulveret blandes med kokende vann. Flere og flere drikker også iskaffe.

Hvorfor heter det kaffe?

Ordet «caffe» ble brukt i Italia på slutten av 1500-tallet. Dette ordet kommer av det tyrkiske «kahveh». Og det kommer av det arabiske ordet «qahwah». Det siste skal visstnok bety ‘arabisk vin’.

En mer sannsynlig forklaring er at ordet kommer fra Kaffa, et område i Etiopia som produserer kaffe.

Kaffebønner

Hvorfor virker kaffe oppkvikkende?

Kaffe inneholder koffein, som er et stimulerende stoff. Koffein finnes også i energidrikker. Koffein gjør at man holder seg våken selv om man er trett. Mange drikker derfor ikke kaffe før de skal sove.

Koffein har også en smertestillende effekt. Det brukes i hodepinetabletter og migrenemedisin.

Mann drikker kaffe med sugerør

Avhengighet

Koffein er vanedannende. Derfor bør man ikke overdrive bruken av det. Et altfor stort inntak kan føre til helseskader. Litt kaffe hver dag kan derimot være godt for helsen.

Koffeinforgiftning: For mye koffein kan føre til hodepine, kvalme, magekramper og ujevn hjerterytme. Stort forbruk av energidrikker kan medføre helseskade. Hvorfor er det så mange ungdommer som drikker energidrikker, tror du?

Mann drikker kaffe med sugerør

13 millioner kopper kaffe – hver dag!

Kaffe selges over hele verden. Nesten like mye som olje. Kaffe er en viktig handelsvare i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Norge er i verdenstoppen når det gjelder kaffedrikking. Nordmenn drikker i snitt mellom tre og  fem kopper per dag. Dette tilsvarer 13 millioner kopper med kaffe. Hver dag!

Det eneste landet som har et større forbruk i forhold til folketall, er Finland.

Kaffe på tog

En kopp kaffe krever 130 liter vann!

Du tenker kanskje at det ikke er så mye vann i en kaffekopp. Men for å lage en kopp med kaffe kreves det faktisk 130 liter vann.

Hvorfor trengs det så mye vann, tror du?

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images