Både mennesker og dyr kan telle

Det å løse vanskelige regnestykker skiller mennesker fra dyr. Men noen dyr viser at de kan gjøre enkel regning.

Ape teller penger
Ape teller penger

Primater

Primater – som aper og mennesker – er de som er flinkest med tall.

Forskere har sett at sjimpanser kan legge sammen inntil fem sjokoladebiter som ligger i en bolle, og sammenlikne dette med antall sjokoladebiter i andre boller. De kan faktisk sammenlikne to og to boller med sjokoladebiter og velge de to bollene som til sammen gir flest sjokoladebiter.

Rhesusaper har vist seg å kunne telle gjenstander på en skjerm. Det er mye vanskeligere enn å telle gjenstander som de har foran seg.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Sjimapnse
Sjimapnse

Dyr kan forstå mengder

Løver bruker lyd for å avgjøre hvor mange inntrengere de hører, og så sammenlikner de hvor mange inntrengere det er med hvor mange løver de er selv. De angriper ikke hvis de hører at det er flere inntrengere enn løver.

Løver kan derfor sammenlikne mengder og forstå forskjell på flere og færre. Også andre pattedyr, som ulv og svartbjørn, kan skille på antall.

Insekter kan også telle. Honningbier vet hvor langt fra kuben de er gjennom å telle landemerker underveis. De kan telle inntil fire landemerker. Honningbier kan også skille mellom ulike antall prikker – inntil fire.

Fisk, som guppyer, vil helst være i de stimene som består av flest fisk. Det gir trygghet. De klarer derfor å sammenlikne stimer og se hvilken stim som inneholder flest fisk – og så bli med i den stimen.

Kyllinger kan også skille på større og mindre mengder. Noe forskning peker også på at kyllinger kanskje til og med forestiller seg en tallinje som går fra venstre mot høyre.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Løve
Løve

Planter kan telle

Forskning viser at også at noen planter kan telle. Venusfluefangere er et eksempel på dette. De kan faktisk telle til fem! Planten fanger insekter gjennom å klappe sammen blomsten. For å klappe sammen må et insekt berøre overflaten to ganger i løpet av 30 sekunder. Venusfluefangere kan derfor både telle og ta tiden!

Venusfluefanger
Venusfluefanger

Kilder:

 • Livets små og store mysterier (2020)
  Orage forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images