Både mennesker og dyr kan telle

Det å løse innviklede regnestykker skiller mennesker fra dyr. Men noen dyr viser at de i noen grad kan regne.

Ape teller penger
Ape teller penger

Primater

Primater – som aper og mennesker – er de som er flinkest med tall.

Forskere har sett at sjimpanser kan legge sammen hvor mange sjokolader som ligger fordelt i to boller og sammenlikne dette med antall sjokolader i to andre boller. Deretter har de valgt det settet med boller som gir flest sjokolader totalt. De klarte å telle med inntil fem sjokoladebiter i hver bolle. Hele ni av ti ganger valgte de rett!

Rhesusaper har vist seg å kunne telle gjenstander på en skjerm. Det er mye vanskeligere enn å telle gjenstander de har foran seg. De oppnådde hele 80 prosent av den presisjonen som studenter på college klarte.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Sjimapnse
Sjimapnse

Dyr kan forstå mengder

Løver ser ut til å klare å forstå mengder basert på lyd.

De avgjør om de skal angripe inntrengere basert på om de mener det er en stor eller mindre gruppe inntrengere. Da hører de på lyden hvor mange inntrengere de tror det er, og sammenlikner det med hvor mange de selv er. De kan derfor skille mellom flere og færre.

Også andre pattedyr, som ulv og svartbjørn, kan skille på antall.

Insekter kan også telle. Honningbier vet hvor langt fra kuben de er gjennom å telle landemerker underveis. De kan telle inntil fire landemerker. Honningbier kan også skille mellom ulike antall prikker – inntil fire.

Fisk, som guppyer, vil helst være i de stimene som består av flest fisk. Det gir trygghet. Samtidig betyr det at disse fiskene er i stand til å avgjøre hvilken stim som inneholder flest fisk. De klarer derfor å skille mellom flere og færre.

Kyllinger kan også skille på større og mindre mengder. Noe forskning peker også på at kyllinger kanskje til og med forestiller seg en tallinje som går fra venstre mot høyre.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Løve
Løve

Planter kan telle

Forskning viser at også enkelte planter har talloppfatning. Venusfluefangere er et eksempel på dette. De kan faktisk telle til fem!

For å klappe sammen kreves to berøringer innenfor 30 sekunder. Deretter må det tre berøringer til før planten begynner å produsere enzymer for å bryte ned insektet de har fanget. Venusfluefangere kan derfor både telle og ta tiden!

Venusfluefanger
Venusfluefanger

Kilder:

 • Livets små og store mysterier (2020)
  Orage forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images