Både mennesker og dyr kan telle

Mennesker er de eneste som kan løse vanskelige regneoppgaver. Men noen dyr kan telle og skille på ulike mengder.

Ape teller penger
Ape teller penger

Primater

Primater – som aper og mennesker – er de som er flinkest med tall.

Forskere har sett at sjimpanser kan legge sammen antall sjokoladebiter i en bolle. De kan telle opp til fem. Disse apene kan også se forskjell på hva slags bolle som har flest sjokolader, og de velger den bollen ni av ti ganger.

Rhesusaper har vist seg å kunne telle gjenstander på en skjerm, og det er mye vanskeligere.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Sjimapnse
Sjimapnse

Dyr kan forstå mengder

Løver ser ut til å klare å forstå mengder basert på lyden de hører. De kan høre om det er mange inntrengere eller få. Så sammenlikner de det med hvor mange løver det er. Hvis det er flere inntrengere enn løver vil ikke løvene angripe.

Også andre pattedyr, som ulv og svartbjørn, kan skille på antall.

Insekter kan også telle. Honningbier vet hvor langt fra kuben de er gjennom å telle ting de ser når de flyr. De kan telle inntil fire ting. Honningbier kan også skille mellom ulike antall prikker – inntil fire.

Fisk, som guppyer, vil helst være i de stimene som består av flest fisk. Det gir trygghet. De klarer derfor å se hvilken stim som har flest fisk og velge den stimen.

Kyllinger kan også skille på større og mindre mengder. Noe forskning viser at kyllinger kanskje til og med forestiller seg en tallinje som går fra venstre mot høyre.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Løve
Løve

Planter kan telle

Forskning viser at en plante som Venusfluefanger kan telle til fem! Når et insekt lander på planten vil den klappe sammen og fange insektet dersom de kjenner to berøringer i løpet av 30 sekunder. Planten kan derfor både telle og ta tiden!

Venusfluefanger
Venusfluefanger

Kilder:

 • Livets små og store mysterier (2020)
  Orage forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images