Kan dinosaurene komme tilbake gjennom evolusjon?

Kan dinosaurene komme tilbake? Forskere lar seg fascinere av om evolusjon kan få oss tilbake til Tyrannosaurenes verden. Men en forsker ved Natural History Museum i London har avfeid alle teorier om å gjenskape dinosaurer.

Vi har funnet mygg og fluer fra dinosaurenes tid, og noen av dem er bevart i rav. Rav er forsteinet kvae. Myggens harde skall er bevart, men ikke de myke delene. Derfor finner man ikke blod i eldgamle mygg.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Rav
Rav

Dinosaur-DNA

Forskere har funnet blodårer og proteinet kollagen i dinosaurfossiler, men ikke dinosaur-­DNA. Kollagen som finnes i knokler tåler mye, men DNA er veldig skjørt og følsomt for sollys og vann. Det eldste DNA-­et som er funnet er rundt 700 000 år gammelt. Dinosaurene døde ut for rundt 66 millioner år siden.

Selv om vi har funnet det som kan se ut som blod fra mygg som er opptil 50 millioner år gamle, har vi ikke funnet DNA. For å gjenskape noe trengs det DNA.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Dinosaurfossil
Dinosaurfossil

Evolusjon er tilfeldig

Forskere mener likevel at dinosaurene kan utvikle seg tilbake fra de døde. Evolusjon er ikke fastsatt eller planlagt. Med andre ord: Hva som helst kan skje. Evolusjon er stort sett stokastisk, eller tilfeldig, og må ikke nødvendigvis gå i en bestemt retning.

Forholdene måtte vært lagt til rette for at dinosaurene skulle komme tilbake. Vi kan ikke kontrollere naturlige prosesser, så ingenting er umulig.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Dinosaur egg
Dinosaur egg

Er delfinen en dinosaur?

Det foregår sannsynligvis evolusjon fortsatt, men så langt har ikke utdødde dyr utviklet seg på nytt. Ichthyosaurer var for eksempel havdyr med lange, spisse snuter og delfinaktig kropp og hale. I dag har vi delfiner, men disse er likevel forskjellige fra ichthyosaurus.

📷  Ichthyosaurer
Ichthyosaur
Ichthyosaur

Finnes det fortsatt dinosaurer?

Dinosaurene døde ikke helt ut. Fugler utviklet seg fra fjærkledde dinosaurer. Fugler utvikler seg hele tiden, og disse vil biologisk være nye dinosaurarter.

Noen forskere leker med tanken om å gjøre en høne om til en dinosaur de kaller “chickenosaurus”. Men dette dyret ville ikke blitt en dinosaur, men en fornyet høne.

📷 Pteranodon
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Pteranodon
Pteranodon

Best å la dinosaurene være

Ting har forandret seg veldig de siste 66 millioner årene. Hvis en dinosaur en dag skulle utvikle seg på jorden, ville det vært på en helt forskjellig klode. Dyr som døde ut naturlig for mange millioner år siden, kommer ikke til å gjenkjenne noe som helst.

Hva skulle de spist? Hva skulle vært dyrenes funksjon, hvor skulle vi plassert dem? Ville det vært noen som eide dem?

Det er kanskje best å la dinosaurene ligge i fred.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
T-Rex fossil
T-Rex fossil

Kilder:

 • Dinosaurenes verden (2020)
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images