Kan dinosaurene komme tilbake gjennom evolusjon?

Evolusjon handler om at nye arter utvikler seg. Uten at vi mennesker kan styre det. Derfor er det noen forskere som mener at dinosaurene kan komme tilbake.

I «Jurassic Park»-filmene finner arkeologer mygg sittende fast i rav. Rav er forsteinet kvae fra trær. I myggene finner de blod fra dinosaurene. Dermed kan de skape nye dinosaurer.

Vi har funnet mygg fra dinosaurenes tid, og noen av dem er bevart i rav. Men insektene er dårlig bevart. Det finnes ikke dinosaurblod med arvestoff i dem.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Rav
Rav

Dinosaur-DNA

Forskere har ikke funnet dinosaur­-DNA. DNA er arvestoffet som trengs for å føde nye dyr eller mennesker. Det eldste DNA-­et som er funnet er rundt 700 000 år gammelt.

Selv om arkeologer har funnet mygg som inneholder blod, så mangler det DNA. Myggene er 50 millioner år gamle!

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Dinosaurfossil
Dinosaurfossil

Evolusjon er tilfeldig

Forskere mener likevel at dinosaurene kan komme tilbake. Evolusjon handler om at nye arter utvikler seg uten at mennesker kan styre dette. Med andre ord: Hva som helst kan skje.

Naturen og evolusjon kan utvikle nye dyr og planter. Vi vet bare ikke hva som kommer i fremtiden. Kanskje dinosaurene får en ny sjanse?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Dinosaur egg
Dinosaur egg

Er delfinen en dinosaur?

Utdødde dyr har ennå ikke utviklet seg på nytt. Vi har ikke funnet nye dinosaurer. Men vi har dyr som kan likne på dinosaurer. Ichthyosaurer var for eksempel havdyr med lange, spisse snuter og delfinaktig kropp. I dag har vi delfiner, men de er likevel veldig forskjellige fra ichthyosaurus.

📷  Ichthyosaurer
Ichthyosaur
Ichthyosaur

Finnes det fortsatt dinosaurer?

Dinosaurene døde ikke helt ut. Fugler utviklet seg fra fjærkledde dinosaurer. Fugler er dermed etterkommere av dinosaurene.

Noen forskere leker med tanken om å lage en høne om til en dinosaur de kaller “chickenosaurus”. Men hadde det da blitt en dinosaur, eller en litt rar høne?

📷  Pteranodon
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Pteranodon
Pteranodon

Best å la dinosaurene være

Ting har forandret seg mye de siste 66 millioner årene. Hvis dinosaurene en dag kommer tilbake, vil de ikke kjenne seg igjen.

Hva skulle de spist? Hvor skulle vi plassert dem? Ville det vært noen som eide dem?

Det er kanskje best å la dinosaurene ligge i fred.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
T-Rex fossil
T-Rex fossil

Kilder:

 • Dinosaurenes verden (2020)
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images