Kan dinosaurene komme tilbake gjennom evolusjon?

Har du sett «Jurassic Park»-filmene og lurt på om dette kunne skjedd i virkeligheten? Kan dinosaurene komme tilbake? Ideen om at disse digre skapningene en dag kan vandre rundt på jorden igjen, er for de fleste både fascinerende og skremmende.

Selv forskere i virkeligheten lar seg fascinere av om evolusjonsprosessen etter hvert kan få oss tilbake til Tyrannosaurenes verden. Men en forsker ved Natural History Museum i London har avfeid alle teorier om at en DNA­-fylt mygg, bevart i rav i millioner av år, kan gjøre oss i stand til å gjenskape en dinosaur.

Vi har funnet mygg og fluer fra dinosaurenes tid, og noen av dem er bevart i rav. Men når rav bevarer skapninger, har det en tendens til å bevare skallet, men ikke de myke delene. Så man finner ikke blod i mygg som er bevart i rav.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Rav
Rav

Dinosaur-DNA

Forskere har funnet blodårer og proteinet kollagen i dinosaurfossiler, men ikke dinosaur-­DNA. Kollagen som finnes i knokler er ganske robust, men DNA er veldig skjørt og følsomt for sollys og vann. Det eldste DNA-­et som er funnet er rundt 1 million år gammelt, og dinosaurene døde ut for rundt 66 millioner år siden.

Selv om vi har funnet det som kan se ut som blod fra mygg som er opptil 50 millioner år gamle, har vi ikke funnet DNA. For å gjenskape noe, trengs det DNA.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Dinosaurfossil
Dinosaurfossil

Evolusjon er tilfeldig

Forskere mener likevel at vi ikke kan utelukke tanken om at dinosaurene kan utvikle seg tilbake fra de døde. Evolusjon er ikke fastsatt eller planlagt. Med andre ord: Hva som helst kan skje. Evolusjon er stort sett stokastisk, eller tilfeldig, og må ikke nødvendigvis gå i en bestemt retning.

Forskere påpeker at forholdene selvfølgelig måtte være lagt til rette for at dinosaurene skulle dukke opp på nytt. Man kan tenke seg pandemier som kan endre genene, fysiologien og atferden vår utenfor vår kontroll. Dette kan i sin tur skape de rette forholdene for at evolusjon kan finne en vei mot å finne opp de gamle reptilene på nytt.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Dinosaur egg
Dinosaur egg

Er delfinen en dinosaur?

Selv om evolusjon ikke nødvendigvis har en bestemt retning,  har vi så langt ikke sett utdødde dyr utvikle seg på nytt. Vi kan finne dyr som er i nært slektskap. Ichthyosaurer var for eksempel havreptiler med lange, spisse snuter og delfinaktig kropp og hale. I dag har vi delfiner, men anatomisk er de veldig forskjellige fra ichthyosaurus.

📷  Ichthyosaurer
Ichthyosaur
Ichthyosaur

Finnes det fortsatt dinosaurer?

Dinosaurene døde ikke helt ut. Fugler utviklet seg fra kjøttetende dinosaurer. I biologisk definisjon er alt som har utviklet seg fra denne felles stamfaren, en dinosaur med anatomiske fellestrekk. Dinosaurene er fremdeles med oss.

Det sies at dinosaurene ble utryddet, men dette gjaldt for det meste de artene som ikke hadde egenskaper til å fly. Fugler er etterkommere av dinosaurene, og fugler utvikler seg hele tiden. Etter hvert vil nye fuglearter utvikle seg, og disse vil være nye dinosaurarter.

📷 Pteranodon

Noen forskere leker med tanken om å reversere utviklingsprosessen for en høne for å gjøre den til en dinosaur de kaller “chickenosaurus”. Men dette beistet, hvis prosjektet hadde blitt realisert, ville ikke være en reproduksjon av en dinosaur, men heller en modifisert høne.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Pteranodon
Pteranodon

Best å la dinosaurene være

Ting har forandret seg drastisk de siste 66 millioner årene, og hvis en dinosaur en dag skulle utvikle seg på jorden, ville det vært på en helt forskjellig klode. Dyr som døde ut naturlig for kanskje 150 millioner år siden, kommer ikke til å gjenkjenne noe som helst hvis man får dem tilbake i vår verden.

Hva skulle de spist, hvis gress ikke hadde fantes ennå på deres tid? Hva skulle vært dyrenes funksjon, hvor skulle vi plassert dem? Ville det vært noen som eide dem?

Det er kanskje best å la dinosaurene ligge i fred.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
T-Rex fossil
T-Rex fossil

Kilder:

 • Dinosaurenes verden (2020)
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images