Kan man kjøpe et menneske?

Menneskehandel er organisert handel av mennesker. De som står bak dette, utnytter barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang og vold. All slik handel er brudd på menneskerettighetene.

Menneskearm med strekkode
Menneskearm med strekkode

«Eva»

«Mor og søsknene mine døde på grunn av krigen i landet vårt, og far hadde reist til byen for å finne arbeid. Jeg var glad for å ha bestefar, for han var snill. Beina hans ble skadd under krigen, og han har vanskelig for å gå. Det var jeg som måtte sørge for noe å spise. Når jeg var ferdig med arbeidet for dagen, gikk jeg på skole. Livet var ikke bare arbeid og skole. Jeg hadde venner, og vi hadde tid til lek og moro.

En dag kom to ukjente menn til landsbyen min. Mennene sa de visste om jobber til jenter i et annet land. En av dem fortalte bestefaren min at om han lot meg reise, ville jeg komme tilbake med penger så bestefar kunne operere beina sine. Jeg og tre andre unge jenter i landsbyen sa ja til å bli med til utlandet, den yngste var femten år.

Mennene ordnet pass til alle, og en dag kom de og henta oss med bil. Jeg kjenner meg dum fordi jeg ble med dem, men alle i landsbyen trodde mennene ville oss vel. I begynnelsen var de snille, og vi fikk det vi trengte og ønsket oss. Vi reiste lenge, dag og natt.

En dag ble mennene helt annerledes. De ga oss tabletter som gjorde oss sløve, og vi klarte ikke å gjøre motstand da mennene voldtok oss. En av jentene ble hysterisk, og ville bare hjem. Mennene drepte henne. Sånn ville det gå med den som protesterte, sa de.»

Historien om «Eva» er dessverre ikke unik. Det er millioner av barn og ungdom som opplever det samme. 

Teksten er hentet fra kvinnehistorie.no
Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Trist ansikt av jente delvis lagt i skygge.
Trist ansikt av jente delvis lagt i skygge.

Hva er menneskehandel?

Menneskehandel er når en person blir solgt som en vare. Personen kan tvinges til prostitusjon, tvangsarbeid, tigging eller krigstjeneste. Både barn, kvinner og menn er ofre for menneskehandel.

Ofrene som kommer til Norge, er gjerne utenlandske statsborgere i en sårbar situasjon – ofte på grunn av fattigdom og krigshandlinger i hjemlandet. Mange vegrer seg for å ta kontakt eller samarbeide med politiet. Det kan være av frykt for å bli hardt straffet av dem som holder dem fanget. Kan du tenke deg andre grunner til at de ikke kontakter politiet?

Alle som deltar i menneskehandel på en eller annen måte, gjør noe kriminelt. Det gjelder både de som kidnapper personer, frakter dem bort, gjemmer dem eller kjøper dem. Den som blir kjent skyldig i menneskehandel, får ofte svært streng straff.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
To personer gjør opp en handel med et barn som sitter i bakgrunnen med bøyd hode.
To personer gjør opp en handel med et barn som sitter i bakgrunnen med bøyd hode.

Menneskehandel til alle tider

Et annet ord for menneskehandel er slaveri. Begge deler handler om at noen mister friheten sin og blir utnyttet på det groveste. Gjennom alle tider har mennesker blitt utnyttet. Noen har blitt tatt som slaver etter en krig, eller fanget i sin egen landsby av menneskehandlere. Man kunne også ende opp som slave om man skyldte noen penger, eller bli dømt til slavearbeid på grunn av kriminelle handlinger. Er dette noe som fortsatt skjer, tror du?

I Skandinavia under vikingtiden var det mange slaver, eller treller som det het den gangen. Vikinger som var på plyndringstokt i andre land, tok ofte barn, kvinner og menn som fanger. De ble ført til vikingenes hjemland og utnyttet som gratis arbeidskraft. De hadde ingen rettigheter, og ble regnet som en handelsvare – på samme måte som slaver i dag.

På 1500- og 1600-tallet oppdaget europeerne nytt land i både Amerika og Afrika. Her etablerte de store plantasjer for å dyrke og produsere råvarer som de kunne selge i Europa. På plantasjene trengte de mange arbeidere, og da kom ideen om å fange mennesker til gratis arbeidskraft. Slavene ble hentet både fra Afrika og Amerika, og denne menneskehandelen er noe av det groveste i historien. 

Det sies at over 12 millioner afrikanere ble fraktet som slaver til Amerika, og over en million av disse døde på veien. Det ble fraktet over seks millioner slaver til Asia, og åtte millioner afrikanere var slaver på sitt eget kontinent. Tror du det var noen forskjell på å være slave i Afrika eller Amerika?  

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Gulnet tegning av slaver som jobber på en bomullsplantasje.
Gulnet tegning av slaver som jobber på en bomullsplantasje.

Mennesker blir fortsatt solgt

Menneskehandel er fortsatt et stort problem mange steder i verden. Selv om det finnes strenge lover som skal hindre dette, finnes det fortsatt mennesker som utnytter andre på det groveste. Hvorfor er det noen som gjør dette, tror du?

Amerikanske dollar og hender som er bundet med et sort tau.
Amerikanske dollar og hender som er bundet med et sort tau.

Hvor kommer ofrene fra?

Menneskehandel kan foregå internt i et land, eller over landegrenser. Det sies at over 20 millioner mennesker utsettes for menneskehandel hvert år. Mange kommer fra Asia, og blir ofte ført via Øst-Europa til Vest-Europa.

FN anslår at det finnes over 40 millioner slaver i verden, og dette tallet dekker de som er berørt av menneskehandel. I dette høye tallet finner vi også mange tvangsekteskap og tvangsarbeidere. De fleste ofrene er kvinner og barn.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En redd jente som sitter på gulvet i et mørkt rom og dekker ørene med hendene sine.
En redd jente som sitter på gulvet i et mørkt rom og dekker ørene med hendene sine.

Menneskehandel skjer her også

Det foregår menneskehandel og sosial dumping i Norge også. I 2005 ble organisasjonen ROSA etablert for å hjelpe ofre for menneskehandel. Siden starten har de bistått over 1600 mennesker fra 62 ulike land. De fleste av disse er kvinner og barn som blir tvunget til seksuelle tjenester. 

Mange blir satt til å arbeide lange og krevende dager med svært dårlig lønn. Det kan være innhøsting i jordbruket, asfalt- og steinleggingsarbeid eller renhold på institusjoner og i private hjem. Andre blir tvunget til å utføre kriminelle handlinger som narkotikahandel og ran. ROSA kjenner også til mange som tvinges til å tigge på gata.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En steinlegger som sitter på huk og legger på plass en ny stein.
En steinlegger som sitter på huk og legger på plass en ny stein.

Hvorfor rømmer de ikke?

Det kan være lett å tenke at ofre for menneskehandel bare kan stikke av. Hadde det bare vært så enkelt! De som holder dem fanget, har altfor stor makt. Ikke alltid fysisk, men ved bruk av trusler om å kanskje drepe noen i familien deres. Ofrene blir manipulert til å tro at de selv har skylden. De kan føle en enorm skamfølelse over at de lot seg lure, eller ikke gjorde mer motstand.

Det er mange ofre som ikke sier noe som helst. De melder ikke fra til politiet. De er redde for å bli straffet av de som holder dem fanget, og kanskje redde for å ikke bli trodd. Hvis man klarer å rømme, kan frykten for å bli fanget igjen være stor. Hva om de finner meg? Vil de drepe meg? Er det verdt å rømme? Disse menneskene lever et ufattelig vanskelig liv. Et liv det ofte er umulig å komme seg ut av.  

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Asiatisk jente med skader etter slag i ansiktet.
Asiatisk jente med skader etter slag i ansiktet.

Avskaff slaveri og menneskehandel

FN har satt seg som mål å avskaffe slaveri og menneskehandel innen 2030, og alt barnearbeid innen 2025. I FNs bærekraftsmål 8.7 står det at FN skal:

«Iverksette umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid – inkludert rekruttering og bruk av barnesoldater – forbys og avskaffes, og innen 2025 avskaffe alle former for barnearbeid.»

Liten gutt jobber med tunge løft på en byggeplass.
Liten gutt jobber med tunge løft på en byggeplass.

Forebygging av menneskehandel

Menneskehandel er grove brudd på menneskerettighetene, og stadig flere land innfører strenge straffer for menneskehandel. Bekjempelsen er dessuten forankret i et internasjonalt samarbeid som stadig blir tettere. Internasjonalt politi holder øye med folk som er forbundet med menneskehandel, og rutene de bruker for å smugle mennesker fra land til land blir overvåket.

Norske myndigheter deltar i det internasjonale arbeidet for å bekjempe menneskehandel. Regjeringens handlingsplan inneholder tiltak for å forebygge menneskehandel, identifisere ofre og straffeforfølge menneskehandlere. 

Politiet skal også legge til rette for at ofre lettere kan melde i fra uten å være redd for straff. Det finnes en egen avdeling, Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM), som skal bistå myndigheter og organisasjoner som jobber med ofre for menneskehandel.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
En arrestert person med håndjern.
En arrestert person med håndjern.

Hva kan DU gjøre?

Ofre for menneskehandel har særlige rettigheter. ROSA – hjelp til ofre for menneskehandel – har lang erfaring, kunnskap og et etablert nettverk på feltet. De kan bidra til at ofre får veiledning, juridisk bistand, nødvendig kontakt med hjelpeapparat og et trygt sted å oppholde seg. De har taushetsplikt.

Mistenker du at noen er utsatt for tvang og utnyttelse? 

Kontakt ROSA for veiledning og/eller hjelp på deres nasjonale, døgnåpne linje tlf. 22 33 11 60.

Kilder:

 • Gursli-Berg, Gunhild; Bahus, Vegard Bø: menneskehandel i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 9. mai 2022 fra https://snl.no/menneskehandel
 • Norseng, Per G.: trell i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 9. mai 2022 fra https://snl.no/trell
 • Steen, Tone; Hansen, Ketil Fred: slaveri i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 9. mai 2022 fra https://snl.no/slaveri
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images