Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

  • Undring og utforsking
  • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
  • Medborgarskap og berekraftig utvikling

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

VG1/VG2
Samfunnskunnskap
  • gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
  • vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
  • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper

Kan man kjøpe et menneske?

Menneskehandel er organisert handel av mennesker. De som står bak dette, utnytter barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang og vold. All slik handel er brudd på menneskerettighetene.

Menneskearm med strekkode

«Eva»

«Mor og søsknene mine døde på grunn av krigen i landet vårt. Far hadde reist til byen for å finne arbeid. Jeg var glad for å ha bestefar, for han var snill. Beina hans ble skadd under krigen, og han har vanskelig for å gå. Det var jeg som måtte sørge for noe å spise. Når jeg var ferdig med arbeidet for dagen, gikk jeg på skole. Livet var ikke bare arbeid og skole. Jeg hadde venner, og vi hadde tid til lek og moro.

En dag kom to ukjente menn til landsbyen min. De fortalte bestefar at de kunne skaffe arbeid til jentene. Da kunne de få penger til en operasjon. Jeg og tre andre unge jenter i landsbyen sa ja til å bli med til utlandet, den yngste var femten år.

Mennene ordnet pass til alle, og en dag kom de og henta oss med bil. Jeg kjenner meg dum fordi jeg ble med dem, men alle i landsbyen trodde mennene var snille. I begynnelsen var de snille, og vi fikk det vi trengte og ønsket oss.

En dag ble mennene helt annerledes. De ga oss tabletter som gjorde oss sløve. Vi klarte ikke å gjøre motstand da mennene gjorde stygge ting med oss. En av jentene ble hysterisk, og ville bare hjem. Mennene drepte henne. Sånn ville det gå med den som protesterte, sa de.»

Historien om «Eva» er dessverre ikke unik. Det er millioner av barn og ungdom som opplever det samme. 

Teksten er hentet fra kvinnehistorie.no
Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Trist ansikt av jente delvis lagt i skygge.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!