Leve alt som er samisk!

Samene er Norges urbefolkning. Selv om mange samer lever akkurat som alle andre nordmenn, bærer samene på en helt egen kultur med tradisjoner, levesett, språk, klær, mat, musikk og litteratur. Denne artikkelen handler om en sentral samisk forfatter, Paulus Utsi.

Accessibility icon Leve alt som er samisk!

Litteraturen som et talerør

Mennesker har alltid skrevet om dårlige ting som har skjedd i samfunnet. Samene har opplevd mye urettferdighet gjennom historien. Men heldigvis har noen av de samiske forfatterne prøvd å fortelle historiene om dette i tekstene sine. Nå kan vi lære om de triste tingene som har skjedd ved å lese de gamle samiske tekstene.

📷  Tjaalehtjimmie, av Joma, L. K.

I Norge har vi klart å bevare gamle tekster helt tilbake til det som kalles norrøn tid. Men det er dessverre ikke så mange bevarte tekster fra den samiske litteraturen. Før 1900-tallet var det ikke så mange samiske forfattere. Hvorfor er det sånn, tror du?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Samisk ornamentikk
Samisk ornamentikk

Leve alt som er samisk!

På 1970-tallet begynte folk å snakke om hvorfor det var så få samiske forfattere. De snakket om hvor viktig det er for mennesker å kunne snakke på sitt eget språk, men at barna ikke lærte samisk på skolen. Så kom det en forkortelse som heter ČSV, og den betyr «Leve alt som er samisk!».

Etterpå begynte det å bli mer samisk litteratur, og det ble laget egne forlag som bare ga ut samiske bøker. Den viktigste typen samisk litteratur er dikt og poesi, som kalles lyrikk.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Fra Internatskolen for Flyttsame-barn. Liten gutt foran tavlen holder en pekestokk.
Fra Internatskolen for Flyttsame-barn. Liten gutt foran tavlen holder en pekestokk.

Den moderne bølgen av samisk litteratur

Paulus Utsi var en viktig person i den moderne samiske litteraturen på 1970-tallet. Han var ikke bare poet, men også lærer og reinsame. Han drev også med samisk håndverk, som kalles duodji.

Paulus Utsi stikker hodet smilende utfra teltduken med en pipe i hånda
Samisk ornamentikk
Samisk ornamentikk

Giela giela

I 1974 kom diktsamlingen Giela giela, den eneste boka han ga ut mens han levde. Etter at han døde, fortsatte kona hans å gi ut flere bøker med tekstene hans.

Paulus Utsi og mange andre samer opplevde urettferdig behandling fra myndighetene. Utsi og familien var reinsamer, og de flyttet rundt etter årstidene for å finne gode beiteområder for reinen sin. Utsi og familien bodde i Norge om sommeren og nær grensen til Sverige og Finland om vinteren.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Samisk ornamentikk
Samisk ornamentikk

Tvangsflyttet fra eget hjem

Etter at unionen mellom Sverige og Norge ble oppløst i 1905, ble det veldig vanskelig for reindriftssamene å flytte reinflokkene sine over grensene.

Det kom lover som sa at samer fra Sverige ikke fikk bruke beiteområder i Norge. Derfor måtte familien til Utsi flytte til samebyen Jokkmokk.

Da Utsi ble voksen, bodde han ved Luleelven, og han så at de svenske myndighetene bygde store vannmagasiner i Lulevassdraget. På grunn av dette måtte han flytte flere ganger. Det var veldig trist for Utsi og familien hans å se hvordan myndighetene utnyttet naturen og tok beitelandet som samene trengte for å ta vare på reinen sin.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Samisk ornamentikk
Samisk ornamentikk

Utsi – en viktig foregangsfigur

Utsi var en av de viktigste samiske poetene på 1970-tallet. Noen av diktene hans har blitt laget om til sanger. Et av hans mest kjente dikt, «Goahtoeanan», er nesten som en nasjonalsang for samene i Sverige.

Samisk ornamentikk
Samisk ornamentikk

Litteratur for å belyse

Utsi skrev om urettferdighet mot samene begått av norske og svenske myndigheter. Han ville vise at det var feil.

Utsi  skrev også om fine ting. Han skrev om samenes kjærlighet til naturen og om gjeterhunden, kalven, fjellvann og vidda.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Reinsdyr med stort gevir i snølandskap
Reinsdyr med stort gevir i snølandskap

Slipp ikke det liv du har arvet

Slipp ikke det liv du har arvet
Hold det fast med hele ditt jeg
Retten til det landet du har mistet

Paulus Utsi lever ikke lenger, men det gjør litteraturen hans! Utsi skrev om et urfolk som elsket naturen. De var stolte, men også lei seg fordi de ikke lenger kunne leve slik de hadde gjort. Utsi fortalte om kampen deres mot myndighetene, som tok fra dem så mye.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Samisk ornamentikk
Samisk ornamentikk

Kilder:

 • Gaski, Harald; Skåden, Sigbjørn; Fredriksen, Lill Tove: samisk litteratur i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 5. september 2023 fra https://snl.no/samisk_litteratur
 • Skåden, Sigbjørn; Fredriksen, Lill Tove: Paulus Utsi i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 5. september 2023 fra https://snl.no/Paulus_Utsi

 

Bilde- og videorettigheter:

  1. Foto: Joma, L. K. (CC BY-SA 4.0)
  2. Sv. A. Børretzen / Aktuell / NTB
  3. www.tjallegoahte.se
  4. Getty Images