Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kropp og helse

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
VG1 SF
Naturfag
 • drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

Det er livsviktig å sove

Å gå uten søvn vil rett og slett gjøre deg psykotisk, og til slutt dør du. Kroppen er helt avhengig av søvn for å fungere. Men forskerne vet ikke helt hvorfor søvn er så viktig.

Diagram rem-søvn

To typer søvn

Søvn kan deles inn i to stadier: ikke-REM-søvn (NREM) og REM-søvn. Mesteparten av søvnen er NREM. Dette er dyp søvn med langsom hjerterytme. Kroppstemperaturen er da litt lavere. Hjerneaktiviteten er også lav.

Under REM-søvn er det som om hjernen våkner til liv igjen. Den er faktisk like aktiv som når vi er våkne. Det er her drømmene er mest intense. Musklene er lammet, og øynene går raskt frem og tilbake. Derfor kalles denne fasen REM. Dette er en forkortelse for rapid eye movement – raske øyebevegelser.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
EEG aktivitet av hjernen

Flere forklaringer

Selv om vi ikke helt vet hvorfor vi må sove, er det mange teorier.  Sannheten er nok en kombinasjon av alle disse forklaringene. Vi vet for eksempel at forbrenningen går saktere. Pusten og pulsen synker når vi sover. Vi sover kanskje for å spare energi. Men vi sparer bare cirka 100 kalorier på en natts søvn. Det er det samme som et melkeglass.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Hjernen må skylles ren

Mens du sover, blir hjernen oversvømt av en væske. Denne væsken renser og tømmer hjernen for avfallsstoffer. Hvis du ikke sover, vil hjernen din begynne å slite. Da får du en såkalt dårlig kognitiv funksjon. Det betyr at du får vansker med å huske og lære. Det blir også vanskelig å planlegge og løse problemer.

Kroppen trenger omstart

Kroppen har mange avanserte systemer. Disse er avhengige av regelmessig søvn for å fungere best mulig. Blant dem er hormonsystemet, immunsystemet og veksten din. Du må få nok god søvn for å holde kroppen i balanse! Det holder sykdommer unna og sørger for at du utvikler deg normalt.

Hva kan drømmene bety?

Noen forskere mener at vi drømmer de intense drømmene slik at hjernen kan øve seg. Den øver på situasjoner eller følelser som vi vanligvis ikke opplever i hverdagen. Det blir som en trygg «tørrtrening». Men musklene er lammet, slik at kroppen ikke kan bevege seg som i drømmen.

Andre forskere tror at vi bearbeider vonde følelser i drømmene. Drømmenes betydning har derfor en stor plass innen psykologi.

Langvarig søvnmangel er farlig

Hvis du går uten søvn i 24 timer, vil det påvirke hjernen din. Da virker den veldig dårlig. Ekstrem og langvarig søvnmangel er ingen spøk. Det kan føre til at organene svikter, og at man til slutt dør.

Du husker dårlig

Søvnmangel fører til dårligere korttidshukommelse. Det blir også vanskeligere å skille mellom hva som er viktig og uviktig. Søvnmangel påvirker oppførselen din og dine følelsesmessige reaksjoner. Det påvirker også hvordan du takler stress.

mann-som-tenker

Vektøkning

Søvnmangel gjør at du kan gå opp i vekt. Mangel på søvn påvirker hormonene som regulerer sultfølelsen. Nivået av hormonet som holder orden på fettlagringen i kroppen, synker.

Hormonet som forteller deg at du er sulten, pumpes ut i blodet ditt når du går glipp av søvn.

For lite søvn gjør deg trist

Det er en sterk sammenheng mellom søvnmangel og flere psykiske sykdommer. For lite søvn over tid kan føre til depresjon, angstlidelser og mani.

Trøtt ungdom? Helt naturlig!

Man trenger cirka ni timer søvn hver natt når man er mellom 10 og 25 år. Tenåringer kan også oppleve naturlige endringer i døgnrytmen. Da utsettes trøttheten med rundt to timer. Og da får man lyst til å sove lenge om morgenen!

student-som-sover

Kilder:

 • Kropp & Helse (2020)
  Orage Forlag AS
 • Slik virker kroppen (2019)
  Orage Forlag AS
 • Boccara, Charlotte: søvn i Store medisinske leksikon på snl.no.
  Hentet 10. november 2020 fra https://sml.snl.no/søvn
 • Teigen, Karl Halvor; Malt, Ulrik: drøm i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 10. november 2020 fra https://snl.no/drøm

Bilde- og videorettigheter:

  1. Thinkstock
  2. Science Photo Library
  3. Alamy
  4. Shutterstock
  5. Shutterstock
  6. Shutterstock
  7. Shutterstock
  8. Thinkstock
  9. Dreamstime
  10. Shutterstock