Læreplantilkobling

Fag

Historie

Naturfag

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Energi og materie
 • Kropp og helse
 • Utforskende historie og kildekritisk bevissthet
 • Historisk empati, sammenhenger og perspektiver
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Berekraftige samfunn
 • Historiebevissthet
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
7. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
10. trinn
Naturfag
 • bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG3
Historie
 • utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i
VG3
Historie
 • drøfte i hvilken grad utviklingen i ulike perioder har vært preget av brudd eller kontinuitet, og vurdere hva som gjør en hendelse i fortiden betydningsfull
VG3
Historie
 • reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers liv og formet forventninger til framtiden
VG1 SF
Naturfag
 • drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå og forklare verden
VG1 SF
Naturfag
 • utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper
VG1 SF
Naturfag
 • utforske og gjøre rede for sammenhenger mellom kjemiske bindinger og egenskaper til ulike stoffer
VG3 påbygging
Naturfag
 • drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå og forklare verden
VG3 påbygging
Naturfag
 • utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper

En kvinne blant menn

Marie Curie var den første kvinnen som fikk en av de berømte nobelprisene. Det var i 1903. Hun fikk nobelprisen i fysikk for sine studier av radioaktive stoffer. Henri Becquerel, som oppdaget radioaktiviteten i stoffene, fikk halvparten av prisen. Marie delte den andre halvparten av prisen med mannen sin, Pierre Curie.

Marie var opprinnelig polsk og bodde i Paris. Her var hun blant de fremste forskerne i et miljø som var sterkt dominert av menn. På denne tiden skulle kvinner helst drive med broderi og ellers holde seg hjemme. Men Marie kjempet seg inn i forskermiljøet. Nobelprisen var også en personlig seier – nå ble hun endelig godtatt som seriøs forsker.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Portrett av Marie Curie med svart bakgrunn

En unik prestasjon

I 1911 fikk Marie enda en nobelpris – denne gang i kjemi. Hun hadde oppdaget de nye grunnstoffene polonium og radium. Hun er til dags dato den eneste personen som har fått to nobelpriser fordelt på to ulike vitenskapelige felt. Marie Curie var et geni som bidro sterkt til den vitenskapelige utviklingen.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Marie og Pierre Curie

Det magiske stoffet

Marie oppdaget grunnstoffet radium som hadde noen helt spesielle egenskaper. Hun forsto at radium sender ut stråling fra atomkjernen. Det er dette som kalles radioaktivitet. Da det selvlysende stoffet var nytt og spennende, ble det brukt i alt fra tannkremer til klokker.

Gammel alarmklokke med radium

Radium kommer til nytte

Vi vet nå at strålingen fra radium er helseskadelig. Men brukes det riktig, redder det liv. Et eksempel på dette er i kreftbehandling.

Marie fikk i stand biler som var røntgenlaboratorier på hjul. De ble brukt i frontlinjen under første verdenskrig. Maskinene oppdaget indre skader hos sårede soldater, ved å ta røntgenbilder av dem. Maries radium ble også brukt i dette arbeidet, og Marie deltok selv.

Marie Curie i en bil kalt røntgenlaboratorier på hjul

Personlig trøbbel

Maries mann Pierre døde i en trafikkulykke i 1906, og Marie overtok professorjobben hans. Da det ble kjent at hun hadde et forhold til en gift mann – som var separert fra kona – var det en skandale. Noe slikt var uhørt på begynnelsen av 1900-tallet. Marie Curie ble syk av de ufine ryktene om henne.

Portett av Pierre Curie

Det største offeret

Marie Curie ble også syk av strålingen hun utsatte seg for gjennom hele sitt arbeid. Man visste ikke hvor farlig strålingen var den gangen. Marie Curie døde 67 år gammel av blodmangel, mest sannsynlig på grunn av strålingen fra forskningen på radium. Slik sett ga hun sitt liv til forskningen.

Notatbøkene hennes må fortsatt oppbevares i en boks av bly, fordi de fortsatt er svært radioaktive.

Illustrasjon av laboratorium til Marie og Pierre Curie

Arven etter Marie Curie

Marie fikk to døtre. Irène gikk i sin mors fotspor, og i 1935 mottok Irène og ektemannen Frédéric Joliot nobelprisen i kjemi. Eve er den andre og kanskje mindre kjente datteren. Hun ble konsertpianist, journalist og forfatter.

Marie Curie var en modig kvinne som var lidenskapelig opptatt av å forske. Hun formidlet sin kunnskap til omverdenen og lot den komme til nytte for hele samfunnet.

Marie Curie med hennes to døtre, Iréne og Eve Curie

Kilder:

 • Historiens største kvinner (2019)
  Orage Forlag AS, 2019

Bilde- og videorettigheter:

  1. Henri Manuel
  2. Getty Images / TED-Ed  YouTube
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Foto: Ukjent (CC BY 4.0)