Den første sivilisasjonen

Vår sivilisasjon begynte i det området vi kaller Mesopotamia. Der bosatte menneskene seg sammen og organiserte seg i et samfunn. Det kaller vi en sivilisasjon. Ordet «Mesopotamia» betyr «landet mellom elvene». Elvene heter Eufrat og Tigris. De renner gjennom dagens Tyrkia, Irak og Syria. Jorda der var svært fruktbar. Selv om det regnet lite, fikk man gode avlinger.

Folket i Mesopotamia ble dyktige bønder. De byttet avlingene mot ting de trengte, som for eksempel tre, metall og stein.

Mesopotamia hadde ikke bare ett folk. Mesopotamia hadde også flere bystater og folkegrupper. De ble enige om en å samarbeide. De ble enige om regler. De fant et felles skriftspråk. Og de delte på arbeidet. Slik ble den første sivilisasjonen dannet.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

En rik kultur

Velstanden i Mesopotamia økte fordi produksjonen av mat ble organisert. Det gjorde at innbyggerne lærte seg nye ting fort. Religion var også viktig i Mesopotamia. Det knyttet sammen hele folket. Religion ga dem et felles sett med leveregler. Kongen var avhengig av gudenes velvilje.

Ny teknologi

Mesopotamias innbyggere fant opp nye våpen og verktøy. De temmet dyr og studerte stjernehimmelen. De første sporene etter vognhjulet er funnet i Mesopotamia. Kileskriften ble oppfunnet. Den ble skrevet på leirtavler som holdt seg veldig lenge. Kileskriften gjorde at man lettere kunne føre videre tradisjoner.

Da Vinci-bakgrunn

Velstand førte til utvikling

Elvene gjorde at Mesopotamia ofte ble rammet av både oversvømmelse og tørkeperioder. Men innbyggerne bygde diker for å sikre avlingene mot oversvømmelser. Slik gikk de aldri tom for mat. Det gjorde at innbyggerne hadde det bra.

⬅  Båt på elven Eufrat i dagens Syria.

Det første samfunnshuset?

Nå var menneskene i stand til å kontrollere naturen. De kunne lage store bygninger. De første byggverkene som ble laget, var templene. Disse ble kalt ziggurater. Et tempel var et viktig senter i oldtiden. Her kunne man løse problemer sammen. Templene var hellige for folket.

Da Vinci-bakgrunn

Sumer

Sumer lå helt sør i Mesopotamia. I dag heter området Kuwait og sør-Irak. Sumer ble grunnlagt rundt år 4500 f.Kr. Her finner vi rester av verdens første kjente by. Denne byen het Uruk.

Assyria

Assyria var et kongedømme i oldtiden. Det lå nord i Mesopotamia. I dag heter det Irak, Syria og Tyrkia. Assyrerne var dyktige på teknologi. De utviklet ny vitenskap. De ble også veldig gode på krigføring. Derfor ble det assyriske kongedømmet større. Assyria var et mektig kongedømme fra cirka år 2000–900 f.Kr.

Babylon

Babylon var hovedstaden i oldtidsriket Babylonia. Hovedstaden lå midt i Mesopotamia. Babylon lå i dagens Irak. Kong Hammurabi kom til makten på 1790-tallet f.Kr. Han gjorde Babylon til et sterkt sentrum for hele Mesopotamia.

⬅  Babylons ruiner.

Kilder:

 • Andersen, Øivind: oldtiden i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 3. november 2020 fra https://snl.no/oldtiden
 • Groth, Bente; Barstad, Hans M.: Mesopotamia i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 3. november 2020 fra https://snl.no/Mesopotamia
 • Historie Junior (2016)
  Orage Forlag AS
 • Historie (2016): Vår fortid – slik har den påvirket oss
  Orage Forlag AS
 • Sommerfelt, Axel; Schackt, Jon: sivilisasjon i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 3. november 2020 fra https://snl.no/sivilisasjon

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. (CC BY-SA 3.0)
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Shutterstock
  6. Dr. Osama Shukir Muhammed Amin (CC BY-SA 4.0)
  7. Getty Images
  8. Getty Images