Sivilisasjonens vugge

Vår sivilisasjon begynte i det området vi kaller Mesopotamia. Ordet «Mesopotamia» betyr «landet mellom elvene». Elvene heter Eufrat og Tigris, og de renner gjennom dagens Tyrkia, Irak og Syria. Jordsmonnet der var svært fruktbart. Selv om det regnet lite, fikk man gode avlinger.

Folket i Mesopotamia ble dyktige bønder og byttet avlingene mot ressurser de manglet. Noen eksempler på disse ressursene var byggematerialene tre, metall og stein.

Mesopotamia besto ikke av ett folk, men av flere selvstendige bystater og folkegrupper. De ble enige om blant annet en felles styringsform, et felles skriftspråk og arbeidsfordeling. Dette skulle bli blant kjennetegnene til en sivilisasjon.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

En rik kultur

I Mesopotamia økte velstanden da produksjonen av mat ble organisert. Det førte blant annet til at teknologi og kultur utviklet seg fort. Religion var viktig i Mesopotamia. Det knyttet sammen alle folkegruppene og statene. Religion ga folk et felles sett med leveregler, og kongen var avhengig av gudenes velvilje.

Ny teknologi

Mesopotamias innbyggere fant opp nye våpen og verktøy. De temmet dyr og studerte stjernehimmelen og månen. De første sporene etter vognhjulet er funnet i Mesopotamia. Kileskriften ble oppfunnet. Den ble skrevet på leirtavler og holdt seg veldig lenge. Det gjorde at tradisjoner ble overlevert fra generasjon til generasjon i større grad enn før.

Da Vinci-bakgrunn

Velstand førte til utvikling

Elvene gjorde at Mesopotamia ofte ble rammet av oversvømmelse og tørkeperioder. Men innbyggerne bygde diker for å sikre avlingene mot oversvømmelser. Dermed ble tilgangen til mat stabil nok til at velstanden økte.

⬅  Båt på elven Eufrat i dagens Syria.

Det første samfunnshuset?

Nå var menneskene i stand til å kontrollere naturen og lage varige bygg. De første byggverkene som ble bygget, var mest sannsynlig templene. Disse ble kalt ziggurater. Vi antar at templene var sentre for sosiale og økonomiske spørsmål. Templene ble også sett på som hellige.

Da Vinci-bakgrunn

Sumer

Sumer lå lengst sør i Mesopotamia, i det som i dag er Kuwait og det sørlige Irak. Sumer ble grunnlagt allerede omkring år 4500 f.Kr. Her finner vi rester av verdens første kjente by. Denne byen het Uruk.

Assyria

Assyria var et kongedømme i oldtiden som lå i deler av dagens Irak, Syria og Tyrkia. Assyrerne var dyktige i å utvikle teknologi, vitenskap og krigføring i Mesopotamia. Det assyriske kongedømmet ble gradvis større. Da makten og rikdommen vokste, ble Assyria veldig viktig i regionen fra cirka 2000–900 f.Kr.

Babylon

Dette var hovedstaden i oldtidsriket Babylonia. Hovedstaden lå midt i Mesopotamia, i dagens Irak. Kong Hammurabi kom til makten på 1790-tallet f.Kr. Da ble Babylon et sterkt maktsentrum for hele Mesopotamia.

⬅  Babylons ruiner.

Kilder:

 • Andersen, Øivind: oldtiden i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 3. november 2020 fra https://snl.no/oldtiden
 • Groth, Bente; Barstad, Hans M.: Mesopotamia i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 3. november 2020 fra https://snl.no/Mesopotamia
 • Historie – Junior (2016)
  Orage Forlag AS
 • Historie (2016): Vår fortid – slik har den påvirket oss
  Orage Forlag AS
 • Sommerfelt, Axel; Schackt, Jon: sivilisasjon i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 3. november 2020 fra https://snl.no/sivilisasjon

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. (CC BY-SA 3.0)
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Shutterstock
  6. Dr. Osama Shukir Muhammed Amin (CC BY-SA 4.0)
  7. Getty Images
  8. Getty Images