Sivilisasjonens vugge

Ordet «Mesopotamia» betyr «landet mellom elvene», som også beskriver regionens plassering. Elvene heter Eufrat og Tigris, og de renner gjennom dagens Tyrkia, Irak og Syria. Jordsmonnet var svært fruktbart og ga gode avlinger, selv med minimal nedbør. Folket i Mesopotamia ble dyktige bønder og byttet avlingene mot ressurser de manglet, som byggematerialene tre, metall og stein.

Mesopotamia besto ikke av ett folk, men flere selvstendige bystater og folkegrupper. De ble enige om blant annet en felles styringsform, et felles skriftspråk og arbeidsfordeling. Dette skulle bli blant kjennetegnene til en sivilisasjon.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

En rik kultur

I Mesopotamia økte velstanden da produksjonen av mat ble organisert. Det førte til at utviklingen innen for eksempel teknologi og kultur skjøt fart. Religion sto sterkt i Mesopotamia, og dette var noe som forente alle folkegruppene og statene. Religionen ga folk et felles sett med leveregler, og kongen var avhengig av gudenes velvilje.

Ny teknologi

Mesopotamias innbyggere fant opp nye våpen og verktøy, temmet dyr og studerte stjernehimmelen og månen. De første sporene etter vognhjulet er funnet i Mesopotamia. Kileskriften ble oppfunnet. Den ble skrevet på leirtavler og holdt seg veldig lenge. Det bidro til at tradisjoner ble overlevert fra generasjon til generasjon i større grad enn før.

Da Vinci-bakgrunn

Velstand førte til utvikling

Elvene gjorde at Mesopotamia ofte ble rammet av oversvømmelse og tørkeperioder. Men innbyggerne bygde diker for å sikre avlingene mot oversvømmelser. Dermed ble tilgangen til mat stabil nok til at velstanden økte.

⬅  Båt på elven Eufrat i dagens Syria.

Det første samfunnshuset?

Nå var menneskene i stand til å kontrollere naturen og etablere varige bygg. De første byggverkene som ble bygget, var mest sannsynlig templene. Disse ble kalt ziggurater. Vi antar at templene var sentre for sosiale og økonomiske spørsmål, og at de ble ansett som hellige.

Da Vinci-bakgrunn

Sumer

Sumer lå lengst sør i Mesopotamia, i det som i dag er Kuwait og det sørlige Irak. Sumer ble grunnlagt allerede omkring år 4500 f.Kr., eller kanskje enda tidligere. Her finner vi rester av verdens første kjente by, Uruk.

Assyria

Dette var et kongedømme i oldtiden som lå i deler av dagens Irak, Syria og Tyrkia. Assyrerne var dyktige i å utvikle ny kunnskap
innenfor teknologi, vitenskap og krigføring i Mesopotamia. Det assyriske imperiet ekspanderte gradvis, og da makten og rikdommen vokste sterkt, ble Assyria en veldig stor maktfaktor i regionen i perioden fra cirka 2000–900 f.Kr.

Babylon

Dette var hovedstaden i oldtidsriket Babylonia og lå midt i Mesopotamia, i dagens Irak. Etter at kong Hammurabi kom til makten på 1790-tallet f.Kr, ble Babylon et sterkt maktsentrum for hele Mesopotamia.

⬅  Babylons ruiner.

Kilder:

 • Andersen, Øivind: oldtiden i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 3. november 2020 fra https://snl.no/oldtiden
 • Groth, Bente; Barstad, Hans M.: Mesopotamia i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 3. november 2020 fra https://snl.no/Mesopotamia
 • Historie Junior (2016)
  Orage Forlag AS
 • Historie (2016): Vår fortid – slik har den påvirket oss
  Orage Forlag AS
 • Sommerfelt, Axel; Schackt, Jon: sivilisasjon i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 3. november 2020 fra https://snl.no/sivilisasjon

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. (CC BY-SA 3.0)
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Shutterstock
  6. Dr. Osama Shukir Muhammed Amin (CC BY-SA 4.0)
  7. Getty Images
  8. Getty Images