Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Kunst og håndverk

Historie

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Berekraftige samfunn
 • Håndverksferdigheter
 • Kunst- og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Kulturforståelse
 • Historiebevissthet
 • Utforskende historie og kildekritisk bevissthet
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid
 • Historisk empati, sammenhenger og perspektiver
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Identitet og livsmeistring

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Kunst og håndverk
 • tolke former og symboler fra ulike kulturer og bruke disse i visuelle uttrykk
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet
7. trinn
Kunst og håndverk
 • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider
7. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
7. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
10. trinn
Kunst og håndverk
 • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
10. trinn
Kunst og håndverk
 • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess
10. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald
VG2
Historie
 • utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonalt
VG2
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker
VG3
Historie
 • reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
VG3
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden brukes av ulike aktører og drøfte hensikten med denne historiebruken
VG3
Historie
 • utforske fortiden ved å formulere problemstillinger, finne, vurdere og bruke ulikt materiale og presentere egne slutninger
VG3
Historie
 • analysere hvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper
VG3
Historie
 • gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse
VG3
Historie
 • utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar
VG3 påbygging
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker, og hvordan våre fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
VG3 påbygging
Historie
 • analysere hvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper
VG3 påbygging
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden brukes i lokalmiljøet og av ulike aktører, og drøfte hensikten med denne historiebruken
VG3 påbygging
Historie
 • utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere betydningen av disse for utviklingen av det moderne demokratiet

Norge i rødt, hvitt og blått!

Hva er det med den fargerike kluten vi har festet på en stang og vaier rundt med? Det kan virke litt fjollete – men sannheten er at flagget har en veldig viktig rolle i historien og betyr fortsatt mye for oss.

Dame på toppen av et fjell med det norske flagget

Lang historie

De første vi kjenner til som brukte flagg, var kineserne. Det var nesten 2000 år siden. Det sies at en mann holdt et hvitt silkeklede foran seg for å vise at han hadde grunnlagt et mektig rike, også kalt et dynasti. Siden ble kinesiske flagg ofte prydet med fugler, tigre og drager. Bruken av et tøystykke med bestemte farger og mønster spredte seg videre til India, og så til resten av verden.

Det første kinesiske flaget (1889-1912)
Papir bakgrunn

Krigføring

Flagget har fra første stund blitt brukt til å symbolisere lederskap og erobring. Det viste seg å være veldig effektivt i krigføring. Flaggene fikk sitt eget språk slik at man kunne kommunisere på lange avstander. Konger og mektige krigførere hadde sine egne merker på flaggene. På slagmarken var det ofte et poeng å erobre fiendens flagg. Det kunne bety at man hadde vunnet slaget. Når et land ble tatt, var det viktig å markere det ved å heise flagget på stedet. Å vifte med et hvitt flagg har i lang tid betydd at man overgir seg og ber om fred.

Heising av flagget i Iwo Jima, 1945

Hver nasjon sitt flagg

I Europa fikk flaggene stor betydning utover 1700-tallet. Verdensdelen var i stor utvikling, og flagget ble en del av landenes identitet. Nasjonalflagget var noe konkret som folket kunne samle seg om. Et vaiende flagg med sin unike kombinasjon av farger og mønster, var et lett synlig symbol på landet.

Den franske revolusjon
Papir bakgrunn

Et sterkt symbol

Et flagg forteller mye gjennom få virkemidler og signaler. For at signalene skal være tydelige, må fargene være klare og mønsteret enkelt. Derfor er det sjelden tekst eller bokstaver på flagg. Et flagg skal vise hva vi verdsetter og holder høyt, bokstavelig talt. Det pakistanske flagget er grønt og har en halvmåne og en stjerne, der både farge og symboler representerer islam.

Det britiske flagget er formet av tre kors som er lagt oppå hverandre. Det er symbolene til Englands, Skottlands og Irlands kristne skytshelgener.

Det pakistanske flagget
Papir bakgrunn

Det første norske flagget

Da Norge ble en selvstendig stat i 1814, hadde Norge vært underlagt Danmark i over 400 år. Det danske flagget var det eneste flagget nordmenn kjente til. Men i folks bevissthet fantes ett nasjonalsymbol – «Den norske løve». Det symbolet hadde blitt brukt i Norge på 1500-tallet.

Dette afrikanske dyret er et gammelt symbol på kongemakt i Europa. Den nye nasjonen Norge fikk et flagg som var helt likt det danske, men med en gul, «norsk løve» øverst i hjørnet. Løven er fortsatt Norges riksvåpen i dag.

Det første norske flagget i 1814
Papir bakgrunn

Vårt flagg i dag

Det danske flagget, dannebrog, er blant verdens eldste. Etter et slag mellom dansker og estere på 1200-tallet, kom flagget visstnok dalende ned fra himmelen. Danskene tok det med seg.

Folket i Norge ønsket etter hvert at nasjonen skulle ha et eget flagg. Det kom flere forslag til hvordan det nye flagget skulle se ut. Både grønt og grått, svart og hvitt ble foreslått. I 1821 ble det til slutt vedtatt at det skulle være rødt, hvitt og blått med kors. Slik vi kjenner det i dag. Det betyr at i år, i 2021, har det norske flagget 200-årsjubileum! Hurra! Det er vel verdt å flagge for.

Det norske flagget.
Papir bakgrunn

Regler for flagg

Når du holder det norske flagget, kan du ikke gjøre hva som helst med det. Det er noen regler du må følge. Du har kanskje allerede lært en av dem når du har gått i 17. mai-toget. Flagget skal alltid holdes høyt, og aldri komme i bakken. Det må behandles med respekt.

På flaggdager skal alle offentlige bygninger flagge. Det er for eksempel 17. mai og kongens bursdag. Flaggdagene finner du i en kalender. Når du har bursdag er det ofte vanlig å flagge, men det er ikke en regel. Det er en skikk – og et hyggelig signal til folk i nabolaget.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Det norske flagget heist

17. mai-flagget

Hva hadde 17. mai-feiringen vært uten flagget – det er jo selveste 17. mai-flagget! I Norge feires nasjonaldagen med barnetog, og mye er lagt opp til at dette skal være barnas dag. Gater fulle av glade barn som vaier med flagget, er selve symbolet på 17. mai. Men også på vår identitet som nordmenn.

Det har ikke alltid vært slik. Å feire 17. mai var ulovlig under andre verdenskrig. Det norske flagget var ulovlig å eie. Man kunne bli arrestert eller drept av nazistene hvis man holdt i et norsk flagg. Da Norge igjen var et fritt land i 1945, fikk flagget en ny og enda sterkere betydning. Du kan sikkert tenke deg hvordan de første 17. mai-togene etter krigen var. I Oslo kokte det over av glede!

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
17. mai tog, 2016

Følelser i et flagg

Dette flagget har folk kjempet for med livet som innsats. Det er så mye mer enn en tøybit. Det setter i gang følelser hos oss, som glede, sorg og stolthet. Flagget representerer oss og samler oss. Flagget har en historie som knytter oss sammen. Det er fortellingen om Norge, om oss. Overalt i verden kan vi kjenne igjen flagget vårt. Da føler vi oss som hjemme igjen. Andre mennesker fra andre land har det sikkert på samme måte med sitt nasjonalflagg.

Norske flagget som flagrer bak en båt

Sjørøverflagget 

Alle nasjoner i verden har sitt eget flagg. I tillegg finnes det egne flagg for konger, militære, foreninger og fotballklubber. Flaggets betydning har forandret seg med tiden. En gang var sjørøverflagget et fryktet symbol ute på havet. Det betydde bråk, og sjømenn var redde for livene sine. Nå er sjørøverflagget brukt mest som rekvisitt på karneval. Og ingen er så redde lenger.

Jolly roger - sjørøverflagg
Papir bakgrunn

Sørstatsflagget

Dette flagget ble brukt av slaveeierne i sørstatene i USA på 1800-tallet. Siden har det vært knyttet til rasisme. Det har vekket vonde følelser, særlig for etterkommerne av slavene – afroamerikanerne. For dem symboliserer flagget undertrykkelse og hvit overlegenhet. Bruken av flagget får mange til å protestere. På den annen side er mange hvite sørstatsfolk stolte av flagget, og mener det er en god, gammel amerikansk tradisjon.

Etter mange demonstrasjoner har flere delstater innsett at sørstatsflagget er en sterk fornærmelse mot afroamerikanere. Dermed er det fjernet som offentlig flagg. Slik ser vi hvordan flaggbruk må justeres i takt med at verden går fremover.

Sørstatsflagget
Papir bakgrunn

Kilder:

 

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Sodacan / Getty Images
  3. Joe Rosenthal / GuessIt – YouTube
  4. Eugène Delacroix / Getty Images
  5. Zscout370 / Getty Images
  6. Kaptein Jens Petter Stibolt, Riksarkivet (CC BY-SA 4.0) / Getty Images
  7. Kongelige resolusjoner, Riksarkivet (CC BY-SA 4.0) / Getty Images
  8. TimOve (CC BY 2.0)
  9. Petter Hebæk (CC BY 2.0)
  10. mroach (CC BY-SA 2.0) / Getty Images
  11. Liftarn (CC BY 2.5) / Getty Images
  12. William Porcher Miles