Læreplantilkobling

Fag

Historie

Samfunnsfag

Kunst og håndverk

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Berekraftige samfunn
 • Håndverksferdigheter
 • Kunst- og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Kulturforståelse
 • Historiebevissthet
 • Utforskende historie og kildekritisk bevissthet
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid
 • Historisk empati, sammenhenger og perspektiver
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Identitet og livsmeistring

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Kunst og håndverk
 • tolke former og symboler fra ulike kulturer og bruke disse i visuelle uttrykk
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet
7. trinn
Kunst og håndverk
 • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider
7. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
7. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
10. trinn
Kunst og håndverk
 • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
10. trinn
Kunst og håndverk
 • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess
10. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald
VG2
Historie
 • utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonalt
VG2
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker
VG3
Historie
 • reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
VG3
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden brukes av ulike aktører og drøfte hensikten med denne historiebruken
VG3
Historie
 • utforske fortiden ved å formulere problemstillinger, finne, vurdere og bruke ulikt materiale og presentere egne slutninger
VG3
Historie
 • analysere hvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper
VG3
Historie
 • gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse
VG3
Historie
 • utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar
VG3 påbygging
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker, og hvordan våre fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
VG3 påbygging
Historie
 • analysere hvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper
VG3 påbygging
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden brukes i lokalmiljøet og av ulike aktører, og drøfte hensikten med denne historiebruken
VG3 påbygging
Historie
 • utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere betydningen av disse for utviklingen av det moderne demokratiet

Norge i rødt, hvitt og blått!

Hva er det med den fargerike kluten vi har festet på en stang og vaier rundt med?

Dame på toppen av et fjell med det norske flagget

Lang historie

Kineserne er de første vi vet om som brukte flagg. Det var nesten 2000 år siden. En mann holdt et hvitt silketørkle foran seg for å vise at han hadde grunnlagt et mektig rike. Etter det ble kinesiske flagg ofte prydet med fugler, tigre og drager. Så spredte de første flaggene seg til India, og deretter til resten av verden.

Det første kinesiske flaget (1889-1912)
Papir bakgrunn

Krigføring

Flagg viste seg å være veldig effektivt i krig. Med dem kunne man gi signaler til hverandre på lange avstander. Kongene hadde sine egne merker på flaggene. På slagmarken var det ofte et poeng å ta fiendens flagg. Det kunne bety at man hadde vunnet slaget. Å vifte med hvitt flagg betyr at man overgir seg.

Heising av flagget i Iwo Jima, 1945

Hver nasjon sitt flagg

I Europa ble flaggene viktige på 1700-tallet. Flagget var noe som landene kunne samle seg om. Et vaiende flagg med sin unike kombinasjon av farger og mønstre, var et lett synlig symbol på landet.

Den franske revolusjon
Papir bakgrunn

Et sterkt symbol

For at flagget skal være enkelt å kjenne igjen må fargene være klare og mønsteret enkelt. Derfor er det sjelden tekst eller bokstaver på flagg. Et flagg skal vise hva landet synes er viktig eller setter pris på.

Det pakistanske flagget er grønt, og har en halvmåne og en stjerne. Farge og symboler representerer islam.

Det britiske flagget er formet av tre kors som er lagt oppå hverandre. Det symboliserer at England, Skottland og Irland er kristne land.

Det pakistanske flagget
Papir bakgrunn

Det første norske flagget

Da Norge ble en selvstendig stat i 1814, hadde Norge vært styrt av Danmark i over 400 år. Det eneste flagget de visste om var det danske. Men Norge hadde et nasjonalsymbol – «Den norske løve». Det symbolet hadde blitt brukt i Norge på 1500-tallet.

Løven var et gammelt symbol på kongemakt i Europa. Det nye Norge fikk et flagg som var helt likt det danske, men med en gul løve øverst i hjørnet. I dag er løven et symbol for blant annet Stortinget, regjeringen og politiet.

Det første norske flagget i 1814
Papir bakgrunn

Vårt flagg i dag

Det danske flagget er blant verdens eldste. Etter et slag mellom dansker og estere på 1200-tallet, kom flagget dalende ned fra himmelen. Og danskene tok det med seg videre.

Folk i Norge ønsket etter hvert et eget flagg. Det kom flere forslag til hvordan det kunne se ut. I 1821 ble det bestemt at det skulle være rødt, hvitt og blått med kors. Slik vi kjenner det i dag. Det betyr at flagget har 200-årsjubileum i 2021! Hurra! Det er vel verdt å flagge for.

Det norske flagget.
Papir bakgrunn

Regler for flagg

Når du holder i det norske flagget, kan du ikke gjøre hva som helst med det. Det er noen regler du må følge. Flagget skal alltid holdes høyt, og aldri komme i bakken. Det må behandles med respekt.

I Norge har vi mange flaggdager. Det kan være 17. mai, eller kongens bursdag. Da skal det flagges fra alle offentlige bygninger. Det kan være rådhus, Stortinget eller skoler. Flaggdagene finner du i en kalender. Når du har bursdag kan det hende at dere flagger. Det er ikke en regel. Det er mer som et hyggelig signal til folk i nabolaget.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Det norske flagget heist

17. mai-flagget

Hva hadde 17. mai-feiringen vært uten flagget? Gater fulle av glade barn som vaier med flagget, er selve symbolet på 17. mai. Norge feirer nasjonaldagen sin som ingen andre. Det er lagt opp til å være barnas dag.

Det har ikke alltid vært lov til å feire 17. mai. Det var ulovlig under andre verdenskrig. Man kunne bli arrestert eller drept av nazistene hvis man holdt i et norsk flagg. Da Norge igjen var et fritt land i 1945 tok 17. mai-feiringen helt av.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
17. mai tog, 2016

Følelser i et flagg

Dette flagget har folk kjempet for med livet som innsats. Det er så mye mer enn en tøybit. Det setter i gang følelser hos oss, som glede, sorg og stolthet. Flagget knytter oss sammen som folk. Overalt i verden kan vi kjenne igjen flagget vårt. Da føler vi oss som hjemme igjen. Andre mennesker fra andre land har det sikkert på samme måte med sitt nasjonalflagg.

Norske flagget som flagrer bak en båt

Sjørøverflagget 

En gang var sjørøverflagget et fryktet symbol ute på havet. Det betydde bråk, og sjømenn var redde for livene sine. Nå blir sjørøverflagget mest brukt i karneval. Og ingen er så redde for det lenger.

Jolly roger - sjørøverflagg
Papir bakgrunn

Sørstatsflagget

Dette flagget ble brukt av de som hadde slaver i USA på 1800-tallet. Det har vekket vonde følelser, særlig for etterkommerne av slavene – afroamerikanerne. For dem symboliserer flagget rasisme.

Etter mange demonstrasjoner i USA har dette sørstatsflagget blitt fjernet som offentlig flagg. Noen ganger må man forandre på flaggreglene. Bruken av det skal jo ikke skade noen!

Sørstatsflagget
Papir bakgrunn

Kilder:

 

Bilde- og videorettigheter:

  1. Sodacan / Getty Images
  2. Joe Rosenthal / GuessIt – YouTube
  3. Eugène Delacroix / Getty Images
  4. Zscout370 / Getty Images
  5. Kaptein Jens Petter Stibolt, Riksarkivet (CC BY-SA 4.0) / Getty Images
  6. Kongelige resolusjoner, Riksarkivet (CC BY-SA 4.0) / Getty Images
  7. TimOve (CC BY 2.0)
  8. Petter Hebæk (CC BY 2.0)
  9. mroach (CC BY-SA 2.0) / Getty Images
  10. Liftarn (CC BY 2.5) / Getty Images
  11. William Porcher Miles