Hipp og kul norsk

Når vi snakker, ønsker vi at noen skjønner det vi sier. Det er hele poenget med språket. Sånn har det alltid vært. For å få til det må vi bli enige om noen felles regler. Slik er det på fotballbanen og i trafikken også. Derfor avtalte vi en gang i tiden et felles system der lyder fikk en bestemt betydning. Og vips, så hadde vi et kodesystem kalt talespråk. Men språket må utvikle seg hele tiden. Noen ord forsvinner, andre kommer til.

Bilde av et gammelt manuskript
Runepinner

Vikingenes språk

De tidligste funnene av et felles språksystem i Norge er cirka 1500 år gamle. Det var i vikingtiden. Da finner vi de første skriftlige kildene. Vi kaller det urnordisk.

Folk snakket helt sikkert sammen før det, men muntlig språk er vanskelig å dokumentere. Alfabetet besto av runer som ble risset inn i blant annet sverd og trepinner. Det har blitt funnet alt fra innholdsrike sagaer til mer hverdagslig griseprat.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Papirbakgrunn 8

Norrøn storhetstid

Da norrønt tok over etter urnordisk hadde Island og Færøyene samme språk som Norge. Da var også vikingtida på sitt mest suksessrike. Norrønt blandet seg med både engelsk og fransk fordi vikingene reiste så mye. Visste du at det engelske ordet «bag» har opphav i det norrøne «baggi»? Dessuten har «meat», som betyr ‘kjøtt’, sin opprinnelse i ordet «mat».

Eggjasteinen med hvit ramme
Papirbakgrunn 8

Pesten endrer språket

I 1349 gikk ei rotte i land fra et skip som lå ved Bergen brygge. Den bar med seg en pestbakterie. Få dager senere døde bergenserne som fluer. Det var begynnelsen på svartedauden. Kanskje så mange som halvparten av befolkningen i Norge døde på grunn av denne og andre pestsykdommer.

Mange av dem som kunne skrive, døde i pesten. De som vokste opp etter epidemiene, begynte å skrive mer slik som de snakket. Skriftspråket gjennomgikk forandringer og forenklinger. Dette blir kalt den mellomnorske perioden.

Svartedauden trykk
Papirbakgrunn 8

Nytt og moderne? Nynorsk!

Frem mot 1500-tallet ble norsk språk påvirket av det tyske språket på grunn av handel med hanseatene. Norge var i union med Sverige og Danmark, der Danmark var den dominerende parten. Kirken hadde stor makt, og gudstjenester og bibler var på dansk.

Norge var en svak stat under Danmark helt frem til 1814. Alle som bestemte over Norge, var danske. Slik ble det norske skriftspråket fortrengt, og med tiden erstattet med dansk. Vi fikk dermed et dansk-norsk språk.

Nordmenn hadde ikke et eget skriftspråk, men skrev på dansk. På begynnelsen av 1800-tallet ble stadig flere nordmenn misfornøyde med akkurat det. Særlig etter at Norge fikk sin selvstendighet i 1814. Nå hadde vi ingen bånd til Danmark lenger, og den nasjonale stoltheten vokste.

Vi trengte et nytt og eget skriftspråk til å uttrykke oss med. Ivar Aasen tok på seg ansvaret. Han reiste rundt og samlet dialektene rundt om i landet til landsmålet – senere kalt nynorsk. Den moderne norsken.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Bilde av Ivar Aasen

To målformer, to fronter

Nynorsk hjalp oss til å samle og bygge Norges identitet. Ivar Aasen gjorde et formidabelt kulturprosjekt. Uten ham hadde vi kanskje fortsatt skrevet på dansk. Samtidig med nynorskarbeidet jobbet andre for å bevare den dansk-norske skrivemåten i Norge. Det ble kalt riksmål, og har utviklet seg til det vi i dag kaller bokmål.

Språkarbeidet gikk altså i to spor, nynorsk og bokmål. De kjempet på hver sin kant for at målformen deres skulle bli det offisielle skriftspråket. De to målformene har gradvis nærmet seg hverandre. I dag er de likestilte – og ganske like.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Skriftspråkene i Norge

Snakker du bokmål eller nynorsk?

Nei! Ingen av delene. Du snakker dialekt. En dialekt er det muntlige språket som snakkes innenfor ett bestemt område. Når du skriver, bruker du bokmål eller nynorsk.

Papirbakgrunn 8

Ett land, mange språk

Du synes kanskje det holder med bokmål og nynorsk? Flere steder i Norge er samiske språk og kvensk også offisielle språk, i tillegg til norsk. Kvensk er et minoritetsspråk og har spesiell beskyttelse, på samme måte som tegnspråk og romani. Tegnspråk regnes som et fullverdig språk i Norge.

Alle trenger heldigvis ikke å lære alle disse språkene. Mangfold er et kjennetegn på styrke, også når det gjelder språk. Og Norge har gode tradisjoner for demokrati og likestilling.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Samisk kultur

Ungdommens språk

Bængshot mafakka, erru hypp på å bli skækk elle? 
 
Språket forteller hvor man hører til, ikke bare geografisk, men også sosialt og aldersmessig. Voksne rynker kanskje på nesa når de hører ungdommelig slang som ovenfor, men det fungerer som et stammespråk som skaper tilhørighet og identitet.

Språket fornyes og endres hele tiden, i takt med samfunnet. For 100 år siden var «automobil» et nyord, og det gikk raskt inn i språket som «bil».

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Gutt som breakdancer

Kaos eller mønster?

Ja! Begge deler. Språk har noen faste regler som barn lærer seg veldig tidlig. De skjønner at verb bøyes i tid, at substantiver har flertall og entall. Takket være grammatiske regler kan både barn og forfattere sette sammen setninger som aldri før er laget. Tenk at språket er så uendelig rikt og kreativt!

Skriftspråket er også kreativt. Takket være teknologien har emojier blitt en naturlig del av uttrykksformen vår – og ordet har fått norsk bøyningsform. 🧐

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En lærer som hjelper en gutt med skolearbeid

Alltid i endring

Norsk er en del av den indoeuropeiske språkfamilien. Derfor kan du plutselig støte på ord som høres norske ut i mange europeiske språk. De har et felles opphav.

Språket vil hele tiden ta opp i seg nye ord. Vi bruker både samiske, danske, arabiske og engelske ord uten at vi er klar over det. Det norske språket formes av dem som til enhver tid bruker det. Det er det beste beviset på at språket lever.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Engelsk ordbok

Kilder:

 • Venås, Kjell og Nordbø, Børge: moderne norsk i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 22. januar 2021 fra
  https://snl.no/moderne_norsk 

Bilde- og videorettigheter:

  1. Nasjonalbiblioteket
  2. Getty Images / Svein Skare, Universitetsmuseet i Bergen (CC BY-SA 4.0)
  3. Getty Images / Universitetsmuseet i Bergen  (CC BY-SA 4.0)
  4. Getty Images / Hans Holbein den yngre
  5. Carl Christian Wischmann, Oslo Museum
  6. Getty Images / Erik Bolstad (CC BY-SA 3.0)
  7. Getty Images / NRK Skole
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images