Psykt deg med Maria:

Alle ser på meg! 🙈

Har du noen gang snublet på gaten? Føltes det da som om alle så på deg, og tenkte du da at alle kanskje syntes du var klønete?

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

I søkelyset

Spotlight-effekten er et begrep som brukes om tendensen vi har til å overvurdere hvor mye andre legger merke til oss. Vi har nemlig lett for å tro eller føle at det er rettet et søkelys mot oss til enhver tid, som fremhever alle våre feil eller mangler, slik at «alle» legger merke til dem.

Gutt i søkelyset
Gutt i søkelyset

En publikumsfantasi 🎤

Spotlight-effekten kan på norsk beskrives som en publikumsfantasi. Følelsen av at man står på en scene, og alle ser på deg forventningsfullt eller med dømmende blikk. Som om du var i sentrum av alles oppmerksomhet.

Denne følelsen blir sterkere og kommer oftere i puberteten. Det er fordi hjernen da i større grad kan ta andres perspektiver – eller se seg selv utenfra – og man blir derfor opptatt av hvordan man fremstår for andre. Behovet for å fremstå «riktig» og på en måte som blir likt av alle, kan da bli veldig sterk og gjøre at man blir mer usikker. Dette fenomenet avtar som regel med alderen, da man gjennom modning og erfaring lærer seg at denne forestillingen ikke stemmer.

Gutt på scene
Gutt på scene

Vanskeligst med angst 😥

For mennesker med sosial angst kan denne effekten være mye verre, og det kan gjøre det vanskelig for dem å være komfortable rundt andre mennesker.

Gutt med angst
Gutt med angst

Slik kan du overvinne spotlight-effekten:

Tips #1 

En måte man kan jobbe med å overvinne spotlight-effekten på er å bli bevisst over hvor sterk din egen tro er på at andre mennesker legger merke til og evaluerer deg til enhver tid. Samtidig kan det være nyttig å forstå et konsept som forskere har kalt for «illusjonen av gjennomsiktighet». Med dette menes at folk har en tendens til å tro at deres indre tilstand (altså tanker og følelser) er synlig for andre, noe den virkelig ikke er.

Tips #2

Forsøk å rette oppmerksomheten utover og legg merke til andres reaksjoner på deg. Dette vil kunne hjelpe deg å redusere fokuset som går innover i angsten, samtidig som du vil legge merke til hvor lite andre mennesker faktisk legger merke til deg. Når du først kan se at folk faktisk er opptatt i sine egne situasjoner, vil det bli lettere å ta innover seg at søkelyset ikke er rettet mot deg og således heller ikke fremhever feilene dine.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Tekst og video: Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel

Foto: Cecilie Nilsen / Lister24

Illustrasjoner: Getty Images