Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Naturfag

Norsk

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kropp og helse
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Språklig mangfold
 • Språket som system og mulighet

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

2. trinn
Norsk
 • samtale om og beskrive hvordan ord vi bruker, kan påvirke andre
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
Norsk
 • reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre, og hvordan vi tilpasser og endrer språket i ulike situasjoner
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
7. trinn
Norsk
 • utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
Psykt deg med Maria:

Du er hva du sier du er! 🙊

Hvis du ønsker å få det bedre, ta en liten titt på språket ditt. 🤔

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme
Mørk grov bakgrunn

Tenk positivt 👍

Forskning viser at når vi tenker positivt, snakker og lever vi også mer positivt. Vi kan bestemme oss for å tro på at vi er vakre, sterke eller fulle av energi. Vår selvtillit og våkenhet øker bare av at vi forteller oss selv at vi er det. Uten at vi har gjort noe annet! 😱😍💃🏻
Positiv gutt
Papirbakgrunn

Jeg er så sliten! 😴

Det motsatte er også sant. Når vi snakker negativt om ting, blir vi mer negative til sinns. 😰 Dette gjelder enkle ting som at vi ofte sier at vi er slitne, at vi skulle ønske det var fredag, eller at vi kjeder oss. Vi tenker at vi bare snakker. Men disse ordene skaper følelser inne i oss. Også når vi egentlig ikke mener det vi sier. 😳
Sur jente
Mørk grov bakgrunn

«Hvis tanker kan ødelegge språket, kan språket også ødelegge tankene.» George Orwell

(britisk forfatter)

Barn som tenker

Tips!

Legg merke til ordene du bruker. Hvis vi er oppmerksomme på språket vårt, kan vi nemlig rydde bort mange negative tanker. Og vi vil da kunne få det mye bedre i livet! Prøv det! 🤩🥰
Gutt som roper
Papirbakgrunn

Tenk at du er …

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Tekst og video: Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel

Foto: Cecilie Nilsen / Lister24

Illustrasjoner: Getty Images / Shutterstock

Mørk grov bakgrunn