Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Kropp og helse
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

2. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
Psykt deg med Maria:

JEG er ikke sint! 🤬 DU ER! 😤

Har du noen gang vært sint, men beskyldt andre for å være den som er sur?

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

JEG er ikke det, men DU ER! 👉

Har du noen gang hatt en ubehagelig følelse, og overført den på andre? Det er noe vi alle gjør av og til. Ofte gjør vi dette med dem som står oss nær.

Det skjer når våre egne følelser blir for vanskelige. Da flytter vi heller den vonde følelsen over på dem rundt oss.

Eksempel:
Du spør vennen din på en sint måte «hvorfor er du så sur?». Men så er det egentlig du selv som er det. 🤥

Projisering mellom barn

Begge blir sure 😤

Det kan fort bli veldig dårlig stemning hvis man ikke kan innrømme at man har en negativ følelse.

Da er vi ikke ærlige med oss selv eller andre. Begge blir opprørte, men det kan være vanskelig å forstå det egentlige problemet. Og man kan dessverre ende opp med at begge blir sure. 😡

Dårlig stemning mellom barn

Legg merke til at du gjør det 👀

Det er vanskelig å la være å overføre følelser. Men vi kan øve oss på å legge merke til at vi gjør det. Og vi kan også hjelpe hverandre med dette, med en vennlig tone.

Neste gang noen anklager deg for å være sint kan du spørre om de har opplev noe kjipt. Da er det viktig at du virkelig ikke er sint selv. Det er også viktig at du svarer på en vennlig måte.

Kanskje noe plager dem? Når dere finner ut av dette er det mye lettere å snakke sammen. 🤷

Engstelig barn

Vær ærlig 💛

Noen ganger merker du kanskje at du selv overfører en sint følelse på andre? Får du til å innrømme at det er feil av deg å si at den andre er sint? Det kan føles som om du taper. Men det er veldig godt gjort av deg! Og det vil bety masse for deg og alle rundt deg.

Ærlighet er gull for god kommunikasjon. 🏆

Glade barn

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Tekst og video: Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel

Foto: Cecilie Nilsen / Lister24

Illustrasjoner: Getty Images / Shutterstock