Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Naturfag

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kropp og helse
 • Identitet og livsmeistring

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering
Psykt deg med Maria:

Krangling💥🌪

Konflikter vil kunne oppstå mellom de aller fleste mennesker. Disse kan være vanskelige å løse på en god måte. 😩

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme
Jenter som krangler

Misforståelser og usikkerhet

Noen ganger misforstår vi hvorfor andre sier og gjør det de gjør. Ofte handler disse misforståelsene om dårlig selvfølelse og usikkerhet. Hjernen vår vil at vi skal tro på de negative tankene vi har om oss selv, eller den andre. 👊

For eksempel hvis vi tror at noen ikke liker oss. Da kan vi lett tro at det de sier og gjør, betyr at de ikke vil være sammen med oss.

Cartoon-bakgrunn

Vanlig med konflikter

Konflikter oppstår når vi opplever at noen misforstår oss. De kan også oppstå hvis noen gjør noe vi ikke vil eller ønsker. Alle mennesker er forskjellige, og har derfor også forskjellige ønsker. Derfor er det ganske vanlig at mennesker havner i krangler med hverandre.

Gutter som plager hverandre
Mørk cartoon-bakgrunn

Tips!

1. Er det noe som plager deg i et vennskap? Ta det opp med dem. Men la være å bruke «du er» eller «du gjør». Bruk heller «jeg opplever at» og «det fikk meg til å føle».

Altså ikke si: «Du er så egoistisk og du holder meg utenfor».

Si heller: «I går opplevde jeg at jeg ble holdt utenfor, og det gjorde meg trist».

Da forstår personen hvordan du har opplevd situasjonen. Etterpå er det også mulig for ham/henne å forklare sin side av saken. 👋

2. Forsøk å se deg selv utenfra. Hvordan ser andre deg? Hvordan ser ditt kroppsspråk ut for dem?

Forsøk så å se andre innenfra. Hva er det som skjer på innsiden hos den andre? Hvorfor? Hvorfor er den andre opprørt? 🤔

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Cartoon-bakgrunn
Gode venner

Hva er viktigst?

Men hva gjør du hvis krangelen blir verre? Er det veldig viktig for deg å ha rett? Hva vinner du hvis du «vinner» en krangel? Er vinneren kanskje egentlig den som gir seg, og sier sorry? ❤️

Lys cartoon-bakgrunn

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Tekst og video: Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel

Foto: Cecilie Nilsen / Lister24

Illustrasjoner: Getty Images / Shutterstock