Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Naturfag

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kropp og helse
 • Identitet og livsmeistring

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering
Psykt deg med Maria:

Krangling💥🌪

Konflikter vil kunne oppstå mellom de aller fleste mennesker. Det kan være vondt og vanskelig å løse på en god måte. 😩

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme
Jenter som krangler

Misforståelser og usikkerhet

Det hender at vi misforstår hvorfor andre sier og gjør det de gjør. Ofte handler disse misforståelsene om vår egen selvfølelse og usikkerhet. Hjernen vår vil få oss til å tro at de negative tankene vi kan ha om oss selv, eller den andre, er sanne. 👊

Hvis vi for eksempel tror at noen ikke liker oss, kan vi tro at det de sier og gjør betyr at de ikke vil være sammen med oss.

Cartoon-bakgrunn

Vanlig med konflikter

Konflikter mellom mennesker oppstår når vi opplever at noen gjør noe vi ikke vil eller liker, eller misforstår oss. Siden alle mennesker er forskjellige, har vi også forskjellige ønsker. Derfor er det ganske vanlig at mennesker havner i konflikter og diskusjoner med hverandre.

Gutter som plager hverandre
Mørk cartoon-bakgrunn

Tips!

1. Er det noe som plager deg i ditt forhold til noen? Ta det opp med dem. Men la være å bruke «du er» eller «du gjør». Bruk heller «jeg opplever at» og «det fikk meg til å føle».

Altså ikke si: «Du er så egoistisk og du holder meg utenfor». Si heller: «I går opplevde jeg at jeg ble holdt utenfor, og det gjorde meg trist». Da forstår personen hvordan du har opplevd situasjonen. Etterpå er det også mulig for ham/henne å forklare seg fra sitt ståsted. 👋

2. Øv på mentalisering: Forsøk å se deg selv utenfra. Hvordan ser andre deg og det du sier og gjør med ditt kroppsspråk?

Forsøk så å se andre innenfra. Hva er det som foregår på innsiden hos den andre, og hvorfor? Hva kan ligge bak konflikten? 🤔

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Cartoon-bakgrunn
Gode venner

Hva er viktigst?

Og hvis krangelen blir verre må du spørre deg selv hvor viktig det er å ha rett. Er det viktigere enn å ha en god venn? Hva vinner du, hvis du «vinner» en krangel? Kan den egentlige vinneren være den som gir seg, og sier sorry? ❤️

Lys cartoon-bakgrunn

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Tekst og video: Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel

Foto: Cecilie Nilsen / Lister24

Illustrasjoner: Getty Images / Shutterstock