Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Samfunnsfag

Kroppsøving

Core Kjerneelementer

  • Bevegelse og kroppsleg læring
  • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
  • Identitetsutvikling og fellesskap
  • Kropp og helse
  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
  • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
7. trinn
Naturfag
  • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
7. trinn
Samfunnsfag
  • reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete
10. trinn
Kroppsøving
  • reflektere over korleis ulike framstillingar av kropp i media og samfunnet påverkar bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og sjølvbilete
Psykt deg med Maria:

Kvisekrise! 😵

Visste du at en kvise kan ødelegge mye for både ungdom og voksne? Noen kan synes det er så ille at de står over en fest de har gledet seg til! 😩

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Kvise i fokus

For mange føles det som om kvisa er det eneste alle ser. Dette skaper et slags «selvbevissthetssyndrom». Syndromet gjør det vanskelig for å fokusere på noe annet enn sin egen kvise. Spesielt når man er sammen med andre. Da bruker man mye energi på å dekke kvisa eller skjule deler av ansiktet.

Kvise i panna

Tips!  🙌

Spør deg selv: Har du noen gang ikke villet være sammen med et menneske fordi de hadde en kvise (eller flere)?

Hvis du svarer ja, er det tydelig at du fokuserer mye på det ytre. Synes du kanskje det er vanskelig å bli kjent med andre? 🦸

Hvis du svarer nei, så er du som folk flest. Du tenker lite over andres hud fra dag til dag. En kvise påvirker altså ikke hva du mener om andre. Og hvorfor skal du da la en kvise hindre deg selv i å ha det bra?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Kvise på kinnet

Og vettu?!

Det å utstråle selvtillit anses være mer tiltrekkende enn en kvisefri hud.

Embrace your normality and own that pimple! 😘👌

Kvinne med kvise og selvtillit

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Tekst og video: Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel

Foto: Cecilie Nilsen / Lister24

Illustrasjoner: Getty Images / Shutterstock