Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Samfunnsfag

Kroppsøving

Core Kjerneelementer

  • Bevegelse og kroppsleg læring
  • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
  • Identitetsutvikling og fellesskap
  • Kropp og helse
  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
  • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
7. trinn
Naturfag
  • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
7. trinn
Samfunnsfag
  • reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete
10. trinn
Kroppsøving
  • reflektere over korleis ulike framstillingar av kropp i media og samfunnet påverkar bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og sjølvbilete
Psykt deg med Maria:

Kvisekrise! 😵

En kvise kan ødelegge mye for både ungdom og voksne. For noen er det så ille at de står over en fest de har gledet seg til! 😩

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Kvise i fokus

For mange føles det som om kvisa er det eneste alle ser. Da blir man lett overdrevent selvbevisst. Vi kan kalle det et «selvbevissthetssyndrom». Det er vanskelig å tenke på annet enn kvisa når man er sammen med andre. Og man bruker mye krefter på å dekke eller gjemme den.

Kvise i panna

Tips!  🙌

Har du noen gang kjent at du ikke vil være sammen med andre fordi de hadde en kvise?

Hvis du svarer ja, tenker du nok mye på det ytre. Kanskje du synes det er vanskelig å bli kjent med andre? 🦸

Hvis du svarer nei, så er du som folk flest. Du tenker lite på andres hud. En kvise påvirker altså ikke hva du mener om andre. Trenger du da å la en kvise hindre deg selv i å ha det bra?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Kvise på kinnet

Og vettu?!

De fleste synes at selvtillit er mye vakrere enn kvisefri hud.

Elsk det normale og vis frem kvisa! 😘👌

Kvinne med kvise og selvtillit

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Tekst og video: Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel

Foto: Cecilie Nilsen / Lister24

Illustrasjoner: Getty Images / Shutterstock