Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Samfunnsfag

Kroppsøving

Core Kjerneelementer

  • Bevegelse og kroppsleg læring
  • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
  • Identitetsutvikling og fellesskap
  • Kropp og helse
  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
  • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
7. trinn
Naturfag
  • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
7. trinn
Samfunnsfag
  • reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete
10. trinn
Kroppsøving
  • reflektere over korleis ulike framstillingar av kropp i media og samfunnet påverkar bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og sjølvbilete
Psykt deg med Maria:

Kvisekrise! 😵

Visste du at en kvise kan få både ungdom og voksne til å la være å gå på en sosial sammenkomst de har gledet seg til? 😩

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Kvise i fokus

Mange beskriver en opplevelse av at det føles som om kvisa er det eneste alle ser. Og dette skaper et slags «selvbevissthetssyndrom» i øyeblikket, som gjør det vanskelig for dem selv å fokusere på noe annet enn sin egen kvise når de er sosiale. Man kan da bruke mye energi på å prøve å dekke det til, gjemme eller skjule deler av ansiktet.

Kvise i panna

Tips!  🙌

Spør deg selv: Har du noen gang mistet interessen for et annet menneske fordi de hadde en kvise (eller flere)? Dersom svaret ditt er ja, så kan det hende at du strever noe med å knytte nære relasjoner til andre, siden fokuset ligger på det ytre og overfladiske. 🦸

Dersom svaret ditt er nei, så er du som folk flest og tenker lite over andres hudtilstand fra dag til dag. Du lar altså ikke en kvise påvirke hva du mener om andre. Og hvorfor skal du da kritisere deg selv og la en kvise hindre deg i å ha det bra?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Kvise på kinnet

Og vettu?!

Det å utstråle selvtillit blir faktisk vurdert som mer tiltrekkende enn en kvisefri hud.

Embrace your normality and own that pimple! 😘👌

Kvinne med kvise og selvtillit

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Tekst og video: Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel

Foto: Cecilie Nilsen / Lister24

Illustrasjoner: Getty Images / Shutterstock