Psykt deg med Maria:

Tror du på tankene dine? 🤯

Vi tolker verden gjennom et filter av gamle vaner og tidligere erfaringer. Har du hatt mange negative erfaringer kan det hende tankene dine lurer deg til å tro at det samme vil skje igjen. 😓

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme
Redd, liten gutt

Lært hjelpeløshet 🤷

Vi reagerer på alt rundt oss med utgangspunkt i det vi har opplevd før. Det vil si at hvis du har hatt mange negative erfaringer, med følelse av mangel på kontroll, kan det føre til at du inntar en mental posisjon som kalles «lært hjelpeløshet». Dette er et uheldig sted å være.
Papirbakgrunn
Papirbakgrunn

Ingenting nytter 😴

Teorien om «lært hjelpeløshet» er blitt brukt til å forklare aspekter ved psykiske lidelser som depresjon og sosial angst. En person med depresjon kan for eksempel oppleve liten kontroll over egne omstendigheter og føle at ingenting nytter. Selv om det på et senere tidspunkt kan være flere muligheter for å endre situasjonen, kan den opplevde hjelpeløsheten føre til at personen ikke tar grep for å komme ut av depresjonen. Vedkommende har lært seg selv at det ikke er noe poeng å ha et åpent sinn, for man tror uansett at det ikke finnes noen utvei.
Jente som gråter
Papirbakgrunn
Papirbakgrunn

Optimister justerer

En person med et optimistisk tankemønster derimot, kan også ha negative tanker og føle seg fristet til å gi opp, men forsøker likevel å justere og revurdere tankene og prøver på nytt. Pessimistene eller de «lært hjelpeløse» stoler blindt på sitt mentale kart, noe som gjør at de ofte peiles inn på en vei som ikke fører til suksess.
Positiv jente
Papirbakgrunn
Papirbakgrunn

Tipsene som kan hjelpe:

1.


Lytt til tankene dine og legg merke til om de er av pessimistisk eller optimistisk karakter.

2.


Dersom de er negative – vit at du med disse tankene kan stå i fare for å begrense ditt eget liv og mulighetene dine.

3.


Forsøk å bytte ut den negative tanken med en optimistisk tanke. Bytt begrensningen om til en mulighet.

4.


Tror du ikke på den nye tanken? Det tar tid! Fortsett å si dette til deg selv hver gang den negative tanken kommer i to uker. Hjernen er nemlig adaptiv. Så ved å repetere intensjonene dine, trenes hjernen opp til å tenke på en ny måte. Dette vil være fordelaktig for atferden din og veien mot målene dine.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Jente med idé på papirbakgrunn
Jente med idé på papirbakgrunn

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Tekst og video: Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel

Foto: Cecilie Nilsen / Lister24

Illustrasjoner: Getty Images / Shutterstock